Tin Quốc tế

Mỹ để lại 10,000 lính hỗ trợ cho quân đội Afghanistan

Tân chính phủ Afghanistan và đại diện của chính phủ Hoa Kỳ sẽ ký bản thỏa hiệp chấp thuận cho một lực lượng khoảng 10,000 binh sĩ Mỹ ở lại Kabul sau ngày tất cả binh sĩ quốc tế rời khỏi Afghanistan, tức sau ngày 31 tháng 12 năm nay.