Follow us

Tin Quốc tế

Indonesia cho quân đội tiến hành diễn tập quân sự xung quanh đảo Nusakambangan nơi nhà tù với an ninh tối đa cho các tử tù, vào ngày 26 Tháng Tư 2015.

Không hy vọng gì cho 7 tử tù người nước ngoài được Indonesia ân xá

Bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia và của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Indonesia vẫn tiến hành những thủ tục trước khi đưa 7 tử tù người nước ngoài ra pháp trường xử bắn.

Xem toàn trang