Bắc Hàn tiếp tục thử nghiệm hạt nhân

Trong lúc Bắc Hàn đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần đầu tiên sau 36 năm, thì Hàn Quốc lại đang lo lắng là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một thử nghiệm hạt nhân mới.

Xem toàn trang