Tin Quốc tế

TT Ấn Độ Modi: Thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á

Thế giới phải biết rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á và rằng tương lai đó sẽ do Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác để thành hình.