Phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng ở Ấn Độ

Phụ nữ và trẻ em Ấn Độ tại những vùng lũ lụt đang đối diện nguy cơ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người.

Xem toàn trang