Tin Quốc tế

Thế giới tăng cường hợp tác phòng chống Ebola

Ngoại trưởng của Liên minh Châu Âu (EU) ngày hôm qua đã thống nhất đẩy mạnh nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh Ebola trở thành mối đe dọa toàn cầu, trong đó, bao gồm cả việc tăng cường số lượng các nhân viên chăm sóc y tế quốc tế.