Tổng Thống Park Geun-hye phát biểu tại Seoul hôm 29/11/2016.

Nam Hàn: Phe đối lập chuẩn bị thủ tục bãi nhiệm Tổng thống Park Geun-hye

Cánh đối lập ở Quốc Hội Nam Hàn thông báo thứ Sáu tuần tới sẽ khởi đầu thủ tục để bãi nhiệm bà Tổng thống Park Geun-hye.

Xem toàn trang