Trẻ em Indonesia đọc sách, ảnh minh họa.

Indonesia thu hồi sách giáo dục giới tính cho trẻ em

Indonesia ra lệnh cho một nhà xuất bản thu hồi cuốn sách giới tính giáo dục cho trẻ em vì cho là quá thô tục.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang