Tin Quốc tế

Trụ  sở của hãng kim cương hàng đầu thế giới De Beers ở trung tâm Luân Đôn

De Beers cảnh báo sản lượng kim cương thế giới sút giảm

Hãng kim cương hàng đầu thế giới De Beers cảnh báo lượng kim cương cung cấp cho thị trường toàn cầu sẽ giảm bớt, trong lúc nhu cầu mua bán kim cương ở Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ lại ngày càng cao.