Follow us

Tin Quốc tế

Đô trưởng Đài Bắc Ko Wen-je (R) nhận món quà là một chiếc đồng hồ từ với Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Baroness Susan Kramer trong một cuộc họp tại Đài Bắc vào ngày 26/1/2015

Đô trưởng Đài Bắc xin lỗi Bộ trưởng Bộ Giao Thông Anh

Đô trưởng Đài Bắc vừa chính thức ngỏ lời xin lỗi bà Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Anh Quốc, liên quan đến lời nói đùa mà ông đưa ra sau khi nhận món quà do bà bộ trưởng Anh trao tặng.

Xem toàn trang