Đại diện Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Keith M. Harper tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ngày 12 tháng 11 năm 2014.

Cựu đại sứ Mỹ kêu gọi điều tra nhân quyền Miến

Lên tiếng kêu gọi điều này là cựu đại sứ Keith Harper, đại diện cho Hoa Kỳ về nhân quyền dưới thời Tổng Thống Barack Obama.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang