Tin Quốc tế

Hoa Kỳ: Thượng viện ủng hộ kế hoạch diệt trừ ISIS của TT Obama

Tin từ Quốc Hội Mỹ cho biết Thượng Viện cũng sẽ bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch yểm trợ võ khí và giúp huấn luyện cho các tay súng của lực lượng nhân dân nổi dậy Syria, để họ có thể vừa tiêu diệt quân khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, vừa tiếp tục những hoạt động nhằm lật đổ chế độ độc tài Bashar Al-Assad..