Follow us

Tin Quốc tế

Một chiếc xe tải của Hàn Quốc trở về từ Khu công nghiệp Kaesong tại thành phố biên giới của Nam Paju ngày 08 Tháng 4 năm 2013.

Bắc Hàn bỏ yêu cầu đòi tăng lương cho công nhân ở Kaesong

Bắc Hàn bỏ yêu cầu đòi tăng lương cho công nhân miền bắc làm việc tại khu công nghiệp liên Triều Kaesong. Điều này nhằm giúp dọn đường cho các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng mới đây về khu công nghiệp chung này giữa hai miền Nam - Bắc Hàn.

Xem toàn trang