Người Bắc Hàn trốn qua Nam Hàn từ Trung Quốc

Thêm một nhóm công nhân Bắc Hàn làm việc trong một quán ăn do Bình Nhưỡng mở ở Trung Quốc, vừa trốn sang Nam Hàn xin tị nạn.

Xem toàn trang