Tin Quốc tế

Hải quân Singapore tập trận chung với hải quân Mỹ - Courtesy of channelnewsasia.com

Hoa Kỳ, Singapore tập trận chung

Trước khi cuộc tập trận khởi sự, Phó Đô Đốc Robert Thomas của Đệ Thất Hạm Đội Mỹ nói rằng cuộc tập trận diễn ra phù hợp với chiến lực tái cân bằng tại Châu Á-Thái Bình Dương và để đảm bảo quyền tự do hàng hải của các vùng biển trong khu vực