Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Hong Kong

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm lãnh thổ Hồng Kong vào tuần tới để kỷ niệm 20 năm ngày cựu thuộc địa Anh Quốc này được trao trả lại cho Trung Quốc.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang