Tin Quốc tế

Diễn viên Angelina Jolie cùng lãnh tụ chính trị đối lập Aung San Suu Kyi gặp gỡ các nữ công nhân ngành may mặc ở Myanmar hôm 1/8/2015.

Diễn viên Angelina Jolie cùng Bà Suu Kyi gặp gỡ công nhân ở Myanmar

Angelina Jolie, ngôi sao Holywood vào hôm thứ bảy đã cùng lãnh tụ chính trị đối lập Aung San Suu Kyi gặp gỡ các nữ công nhân ngành may mặc ở Myanmar.

Xem toàn trang