Chiếc máy bay đặc biệt Orion AP-3C của không quân Hoàng Gia Úc đang xuống thấp để thả một số vật liệu cho tàu HMAS Toowoomba đang trong việc tìm kiếm máy bay Malaysia Airways mất tích. Ảnh chụp ngày 7/04/2014

Thời sự qua hình ảnh

Chiếc máy bay đặc biệt Orion AP-3C của không quân Hoàng Gia Úc đang xuống thấp để thả một số vật liệu cho tàu HMAS Toowoomba đang trong việc tìm kiếm máy bay Malaysia Airways mất tích. Ảnh chụp ngày 7/04/2014