Một phần tử khủng bố đang bắt hàng chục người làm con tin trong một quán cà phê ở thành phố Sydney, Úc. Cảnh sát Australia cho hay 5 con tin, đã trốn thoát khỏi quán café Lindt Chocolat tuy nhiên vẫn còn hàng chục con tin bị giữ trong quán cà phê. Ngày 15/12/2014.

Thời sự qua hình ảnh

Một phần tử khủng bố đang bắt hàng chục người làm con tin trong một quán cà phê ở thành phố Sydney, Úc. Cảnh sát Australia cho hay 5 con tin, đã trốn thoát khỏi quán café Lindt Chocolat tuy nhiên vẫn còn hàng chục con tin bị giữ trong quán cà phê. Ngày 15/12/2014