Các nhà báo Hồng Kông trong một báo cáo ngày 06 tháng 7 năm 2014 cho biết trong năm qua là những ngày đen tối nhất cho nền tự do báo chí ở Hong Kong

Thời sự qua hình ảnh - 17 tháng 07, 2014

Các nhà báo Hồng Kông trong một báo cáo ngày 06 tháng 7 năm 2014 cho biết trong năm qua là những ngày đen tối nhất cho nền tự do báo chí ở Hong Kong