Hàng ngàn dân cầm cờ Trung Quốc và Hồng Kông tham gia biểu tình ủng hộ chính phủ ở Hồng Kông vào ngày 17 tháng 8 năm 2014.

Thời sự qua hình ảnh

Hàng ngàn dân cầm cờ Trung Quốc và Hồng Kông tham gia biểu tình ủng hộ chính phủ ở Hồng Kông vào ngày 17 tháng 8 năm 2014.