Việt Nam có thể đạt 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050

Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, một chuyên gia về điện năng tại Pháp, trình bày về cuộc cách mạng năng lượng tái tạo trên thế giới và khả năng Việt Nam có thể đạt được nguồn này vào giữa thế kỷ 21.

Xem toàn trang