Công nhân đường sắt đang bảo trì đường ray trên cây cầu Long Biên 100 tuổi ở Hà Nội hôm 24/4/2014

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 4: một câu chuyện buồn)

Phần 4 sau đây của chuyên đề “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ”sẽ đề cập đến một câu chuyện buồn ít năm trước. Con số 4, bản thân nó không có tội, nhưng tâm lý của người Á Đông muốn tránh nó vì gần với nghĩa của chữ “tử”trong âm Hán - Việt…

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang