Hình chụp màn hinh trang web viện NIIAE

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ (Phần 7: Cục trưởng Cục Hàng Hải)

Phần 7, bạn đọc sẽ được giới thiệu về một “Nguyễn Xuân…” nữa. Không phải Nguyễn Xuân Ảnh (con trai của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, em trai của Cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh) vì đã được nêu ở phần 2 rồi.

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang