Jack Roberts, con trai 4 tuổi của Chánh án Tòa án tối cao Hoa Kỳ, John Roberts, thì thầm với cha mình tại Toà án Tối cao ngày 03 tháng 10 năm 2005, Washington, DC. Ảnh minh họa.

Chuyện kể nhân ngày của Cha

Tôi ghi lại câu chuyện có thật, với bản video dưới đây như một phút suy niệm dành cho những người Cha đang - hay sẽ - đối diện với con cái của mình, mỗi ngày, từ nay và đến về sau.

Bloggers

Xem toàn trang