Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Trung Cộng và những chiến thuật thâm độc

Tàu xưa nay là bậc thầy trong việc xử dụng những chiến thuật kiểu như “tằm ăn dâu”, đặt người ta trước sự đã rồi.

Bloggers

Xem toàn trang