Nhật Hoàng Akihito và Hoàng Thái Hậu Michiko tại cung điện ở Tokyo.

Nhật Hoàng sẽ thoái vị vào năm 2019

Vào ngày 20 tháng 10, tờ Asahi Shimbun đưa tin Hoàng Đế Akihito sẽ thoái vị vào ngày 31 tháng Ba năm 2019, nhường ngôi lại cho con là Hoàng Thái Tử Naruhi.

Xem toàn trang