Đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông

Hoa Kỳ gọi đảo nhận tạo của Trung Quốc là "giả"

Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, vào ngày 28 tháng 6 lại lên tiếng chỉ trích những đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp lên tại khu vực Biển Đông trong thời gian vừa qua, rồi bố trí các căn cứ quân sự trên đó.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang