Trung Quốc sẽ biểu hiện dân chủ hơn trong bầu và ứng cử QH/2013

Gần 3000 đại biểu Quốc Hội Trung Quốc sẽ được bầu cử vào tháng giêng năm 2013 sẽ có nhiều chổ hơn dành cho công nhân và nông dân theo quyết định dự thảo của cơ quan lập pháp hàng đầu Trung quốc.
RFA 03-08-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Quyết định dự thảo về số đại biểu quốc hội lần thứ 12 cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay trong phiên họp lập pháp hàng năm.

Giải thích dự thảo trong cuộc họp toàn thể của phiên họp, ông Li Jianguo, phó chủ tịch ủy ban thường vụ quốc Hội nói rằng tính đa dạng của đại biểu quốc hội  không chỉ là một yêu cầu thiết yếu của hệ thống quốc hội mà quan trọng là biểu hiện của xã hội dân chủ.

Số đại biểu quốc hội lần thứ 12 trong quyết định dự thảo sẽ có sự gia tăng tỷ lệ đại biểu ở cấp tiểu học, và có sự cắt giảm tỷ lệ đại biểu là thành viên Đảng Cộng Sản  hoặc là các quan chức hay lãnh đạo chính quyền, và có số đại biểu nữ đông hơn để so sánh với quốc hội kỳ trước.

Theo với quy định của hiến pháp Trung Quốc và các luật có liên hệ, các đại biểu quốc hội lần thứ 11 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 này và các đại biểu quốc hội nhiệm kỳ mới sẽ được bầu chọn trước thời điểm đó.Xem toàn trang