Úc tham gia thao diễn quân sự với Philippines

Hai chính phủ Philippines và Australia đã bắt đầu cuộc thảo luận để binh sĩ Australia có thể tham gia cuộc thao diễn quân sự hàng năm mà Phi đang thực hiện chung với Hoa Kỳ.
RFA 11.11.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Tin này được một viên chức cao cấp của Bộ Quốc Phòng Phi tiết lộ với báo chí ngày hôm qua, nói thêm cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra hồi cuối tháng trước, nhưng không cho biết Hoa Kỳ có được tham khảo ý kiến hay chưa.

Tin từ Manila còn nói là Bộ Quốc Phòng Phi cũng muốn tham gia những cuộc thao diễn hải quân và không quân mà Australia đang tổ chức hàng năm chung với một số quốc gia khác, trong đó có Singapore và Thái Lan.

Xem toàn trang