ĐGH Bênedicto 16 chào từ giả giáo dân

RFA-27-02-2013
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng của Đức Bênêđíctô thứ 16 từ cửa sổ phòng làm việc của ngài hôm 24 tháng 2, 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô
Buổi đọc kinh Truyền Tin cuối cùng của Đức Bênêđíctô thứ 16 từ cửa sổ phòng làm việc của ngài hôm 24 tháng 2, 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô
RFA screen cap.

Hàng chục ngàn người từ mọi nơi đổ về đã hân hoan chào đón Đức Giáo Hoàng Bênedicto thứ 16, khi Ngài xuất hiện lần cuối cùng trong cương vị của người lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo La Mã.

Đoàn người đã hô to những khẩu hiệu bày tỏ lòng quý mến dánh cho Dức Thánh Cha, cũng như kính cẩn cúi đầu nhận lãnh phép lành Tào Thánh.

Rất nhiều biểu ngữ được căng dọc theo Quảng Trường Thánh Phê Rô, mang những hàng chữ như Dức Thánh Cha Vạn Tuế, Xin Đức Thánh Cha Suy Nghĩ Lại v.v…

Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Đức Bênedicto làm việc trong cương vị giáo hoàng. Sau đó Ngài sẽ nghỉ hưu, và hồng y đoàn sẽ bỏ phiếu chọn người thay thế Ngài.

Xem toàn trang