LHQ kêu gọi xét lại lệnh cấm vấn đối với Miến Điện

Một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và những nước EU nên duyệt xét lại các điều khoản cấm vận đang áp dụng với Miến Điện.
RFA 03-14-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Ông Tomas Ojea Quintana, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc
Ông Tomas Ojea Quintana, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc
Courtesy un.org
Ông Tomas Ojea Quintana, Báo Cáo Viên Đặc Biệt Về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc nói rằng ông không bảo là phải bãi bỏ cấm vận, nhưng đã đến lúc nên duyệt xét lại kỹ lưỡng hơn.

Ông giải thích rằng ngoài vấn đề nhân quyền, các điều khoản cấm vận còn liên quan đến những lãnh vực khác như kinh tế, xã hội và văn hóa. Do đó, ông nghĩ là các nước nên xem xét lại những điều khoản cấm vận đang áp dụng với chính phủ Miến, để giúp quốc gia này tiếp tục đổi mới.

Tháng trước, ông Quintana đã ghé thăm Miến, thảo luận với các lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này về tiến trình đổi mới. Sau chuyến đi, ông nói là các bước tiến mà chính phủ Miến cho thực hiện có tác động tốt, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm để cải thiện nhân quyền.

Xem toàn trang