Sàn chứng khoán New York, ngày 31 tháng 1 năm 2017.

Lãi suất Hoa Kỳ và kinh tế toàn cầu

Như các thị trường tài chính chờ đợi, hôm Thứ Tư 14 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ tăng lãi suất vì kinh tế đã có chỉ dấu phục hồi sau nạn Tổng suy trầm năm 2008-2009. Nhưng tình hình có khả quan như vậy không? Và những gì có thể xảy ra cho kinh tế thế giới?

Xem toàn trang