Người Trung Quốc mua hàng ở một siêu thị tại Bắc Kinh hôm 21/11/2017.

Kinh tế “Phi thị trường”

Hôm Thứ Năm 30 Tháng 11, Hoa Kỳ công bố quyết định đã đệ nạp Tổ chức Thương mại Thế giới hai tuần trước là không chấp nhận cho Trung Quốc được hưởng quy chế kinh tế thị trường.

Xem toàn trang