Diễn Đàn Kinh Tế

Các nhân viên cứu hộ tình nguyện di tản người dân tại một khu dân cư bị ngập lụt sau cơn bão Harvey vào ngày 29 tháng 8 năm 2017 tại Houston, Texas.

Hiệu Ứng Harvey và Dầu Khí

Ngoài các tổn thất về nhân mạng và kinh tế do trận bão Harvey từ Vịnh Mexico giập vào tiểu bang Texas, người ta có thể tự hỏi về hiệu ứng hay hậu quả cho lĩnh vực năng lượng, gồm có dầu thô và xăng dầu. Mục Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu chuyện này.

Xem toàn trang