Một xưởng may của người Việt ở Thái.

Thực tế đời sống lao động Việt ở Thái

Chính quyền Thái Lan ra chính sách mới đối với lao động nước ngoài, trong đó có những người Việt Nam chưa có giấy tờ hợp pháp. Hiện những người Việt này đang sống trong lo lắng.

Bloggers

Xem toàn trang