Súng nhựa Trung Quốc không nhãn mác được bày bán ở Lào Cai

Hàng Trung Quốc ồ ạt sang Việt Nam

Vùng núi Tây Bắc Việt Nam được xem là vùng có nhiều cửa khẩu liên thông giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu Việt Nam. Có gần 100 cửa khẩu lớn nhỏ gọi là cửa khẩu hữu nghị hoặc cửa khẩu quốc tế Việt – Trung.

Xem toàn trang