Rác thải dưới hồ Chiến Thắng.

Đà Lạt: Nguồn nước bị ô nhiễm bởi thuốc bảo vệ thực vật

Cách hồ Chiến Thắng (phường 8, Thành phố Đà Lạt) chưa đầy một cây số, những thùng đựng bao bì thuốc Bảo vệ thực vật đã qua sử dụng ngập ngụa rác. Theo phản ánh của người dân với phóng viên RFA, những thùng rác này chưa một lần nào được dọn dẹp và xử lý.

Xem toàn trang