Ảnh chụp vào ngày 4 tháng 8 năm 2017 cho thấy những người dân tộc Hmong đứng trên những ngôi nhà bị phá hủy bởi lũ quét ở huyện miền núi Mù Cang Chải phía bắc tỉnh Yên Bái. AFP

Lụt miền Trung, bài ca muôn thuở

Năm nào đến mùa mưa thì miền Trung cũng rên xiết vì lũ lụt. Và có vẻ như năm sau nặng hơn năm trước bởi thủy điện ngày càng cũ kĩ và lưu lượng nước xả để giữ thân đập ngày càng lớn hơn.

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Xem toàn trang