Ảnh minh họa.

Chung quanh chuyện luật sư tố giác thân chủ

Mặc dù giới luật sư trong các đoàn luật sư nhà nước vẫn chưa có tiếng nói chính thức phản ánh quan điểm của họ, nhưng các trí thức lại hết sức quan ngại về điều luật mới được thông qua tại Quốc hội.

Bloggers

Xem toàn trang