Một khu vực nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.

VN và Hoa Kỳ ký bản ghi nhận xử lý dioxin tại Biên Hòa

Việt Nam và Hoa Kỳ ngày 23 tháng giêng ký bản ghi nhận ý định nhằm bắt đầu xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Xem toàn trang