Hai xe tải vận chuyển gỗ rừng tại Đăk Lăk, ngày 17 tháng 5 năm 2003.

Gỗ lậu từ Việt Nam sang Campuchia sẽ tăng?

Buôn lậu gỗ từ Campuchia sang Việt Nam sẽ gia tăng là lo ngại của các nhóm đấu tranh vì môi trường tại Campuchia.

Tranh chấp Biển Đông

Bloggers

Xem toàn trang