Nhà máy nhiệt điện chạy than Vĩnh Tân 1.

Cá tôm lại chết gần nhà máy Vĩnh Tân 4

Các nhà máy điện chạy than tại Bình Thuận được cho là sẽ mang đến nhiều tác động tiêu cực đến môi trường.

Xem toàn trang