EU trợ giúp cơ quan y tế ở tỉnh Hà Nam

Đại diện của phái đoàn Liên hiệp Âu châu EU trợ giúp cơ quan y tế ở tỉnh Hà Nam các thiết bị văn phòng trị giá 700 triệu đồng Việt Nam để phát triển việc quản lý và dịch vụ y tế.
RFA 07.12.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Nguồn trợ giúp ấy thuộc kế hoạch do EU tài trợ nhằm nâng cao phương cách quản lý cùng dịch vụ trong lãnh vực y tế Việt Nam, nói chung. Các thiết bị trợ giúp bao gồm máy tính, máy tính xách tay, máy in, máy chiếu, máy photocopy, máy scan, sẽ được dùng để thu thập dữ liệu và lập kế hoạch, cũng như giúp giảm bớt việc làm bằng tay của nhân viên y tế.

Y tế là một trong 2 lãnh vực mà EU cam kết trợ giúp cho Việt Nam.

Xem toàn trang