Sử dụng internet phải khai thông tin cá nhân?

Trong tương lai người sử dụng các trang mạng xã hội và thông tin điện tử tổng hợp sẽ phải khai thông tin cá nhân.
RFA 04-09-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Trong một cửa hàng dịch vụ Internet (ảnh minh họa)
Trong một cửa hàng dịch vụ Internet (ảnh minh họa)
AFP
Đây là một trong những nội dung của dự thảo “Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” mà Bộ Thông tin Truyền thông soạn thảo nhằm thay thế qui định hiện hành.  

Theo Thanh Niên Online, Điều 5 của dự thảo Nghị định quy định rõ: Nghiêm cấm dùng thông tin cá nhân giả mạo để sử dụng các dịch vụ internet. Cùng với việc này, các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang Thông tin điện tử tổng hợp, cung cấp dịch vụ mạng xã hội được yêu cầu phải quản lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ theo qui định về đăng ký, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Bộ Công an.

Theo tin này, với qui định mới trong dự thảo nghị định, hàng chục ngàn đại lý internet sẽ phải đóng cửa, do không đáp ứng một số điều kiện mới như diện tích tối thiểu 50 mét vuông, cách xa cổng trường học tối thiểu 200 mét và chỉ họat động từ 8giờ tới 22giờ.

Xem toàn trang