Hàng trăm tổ chức phi chính phủ giúp Việt Nam xóa đói giảm nghèo

165,5 triệu đô-la cho các chương trình xóa đói giảm nghèo. Đó là số tiền mà 95 tổ chức phi chính phủ cam kết hỗ trợ cho Việt Nam trong năm 2012.
RFA 11.17.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Thông báo trên được đưa ra trong buổi lễ ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài diễn ra tại Hà Nội vào ngày hôm nay.
Riêng trong năm 2011, các tổ chức trên đã viện trợ cho Việt Nam hơn 270 triệu đô-la để phát triển cộng đồng, trong các lĩnh vực y tế, nông thôn, giáo dục, môi trường…
Tổng kết cũng cho biết trong vòng 10 năm nay, các tổ chức phi chính phủ đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam gần 1 tỷ 700 triệu đô-la.

Xem toàn trang