Bắt đầu tái cưỡng chế đất Dương Nội

RFA
2014-04-22
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Ảnh chụp hôm 31 tháng 1, 2013: dân Dương Nội lập bàn thờ và dàn hỏa tự thiêu để chống công an cưỡng chế.
Ảnh chụp hôm 31 tháng 1, 2013: dân Dương Nội lập bàn thờ và dàn hỏa tự thiêu để chống công an cưỡng chế.
Courtesy of chauxuannguyen.org

Nhà đất của 19 hộ dân tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội đã bị cưỡng chế ngày hôm nay. 4 người dân bị bắt giữ vì phản đối và giữ đất. Người dân trong số những hộ bị cưỡng chế cho biết diễn tiến và lý do họ không đồng ý giao đất :

"Hôm nay tại Dương Nội họ đi tái cưỡng chế lại, họ cưỡng chế 19 hộ tất cả. Bà con ra giữ thì công an bắt giữ bốn người, hiện tại chưa biết ở đâu... Vẫn triển khai nhì nhằng, thật ra đất thu hồi từ năm 2008 đến bây giờ vẫn bỏ hoang tất! Giờ họ làm đường trong khu đó để phục vụ khu đô thị, chứ không phải làm đường giao thông chính. Bây giờ họ làm đường để cắt đất thành từng ô, bán.!"

Hôm 26 tháng 3 công an bắt hai người dân Dương Nội mang đi. Qua đầu tháng tư công an thông báo hai người đã tự tử trong đồn công an. Đến nay thân nhân vẫn không được gặp, không biết hai thân nhân của họ hiện ra sao, đang ở đâu.

Hôm 7 tháng tư 356 hộ dân Dương Nội đã cắt máu ăn thề quyết giữ đất. Người dân nơi đây vẫn liên tục khiếu kiện đến các cấp trung ương về việc thu hồi đất không có sự đồng ý của dân. Các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương chỉ đùn đẩy mà không trả lời thỏa đáng cho người dân.

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

Tứ

nơi gửi Cao Lãnh

Chuyện không có gì Ầm Ỷ, Còn đảng Cộng Sản là còn Cuỡng Chế, Qui Hoạch, Giải Tỏa...Để các ông Ngọ, Quang, Thành Dũng, Sang....và toàn ban bệ công khai tuớc đoạt của Dân mà thôi...còn thì Khấu đầu giao đảo, bô xít, đông đô cho tàu...Cuớp ngày lẫn Đêm...sài toàn tiền $U.S..$Yen..

23/04/2014 11:44

Xem toàn trang