Tiếng Hoa chỉ dạy cho học sinh dân tộc Hoa?

Chương trình dạy tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa là thông tư của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Việt Nam đưa ra ngày hôm qua, nói rằng tiếng Hoa là môn học tự chọn dành cho học sinh dân tộc Hoa.
RFA 03-15-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Tập viết tiến Hoa (ảnh minh họa)
Tập viết tiến Hoa (ảnh minh họa)
RFA file
Trước đó, hôm 12 tháng Ba, Bộ Giáo Dục Đào Tạo đăng thông tin sẽ cho áp dụng chương trình học tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học để lấy ý kiến. Đến hôm nay thì báo chí trong nước đưa tin là khi đăng như vậy Bộ Giáo Dục Đào tạo đã không nêu rõ chương trình tiếng Hoa này áp dụng cho những ai.

Tin này khiến dư luận có nhiều phản ứng không mấy thuận lợi và đã có nhiều sự hiểu lầm xảy ra.

Đến hôm nay thì báo chí đưa tin lại là Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đính chính rằng chương trình tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa, rằng nhà nước ưu tiên dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với các nhóm dân tộc ít người.

Xem toàn trang