Hội nghị SOM8 chống buôn người họp tại Hà Nội

Việt Nam sẽ là nước chủ nhà cho cuộc họp cấp cao lần thứ 8 (SOM 8)và cuộc họp liên bộ trưởng lần thứ 3 (IMM-3)bàn về nạn buôn người của các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2 sắp tới.
RFA 01-17-2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Các đại biểu dự cuộc họp SOM 8 sẽ xem xét và đánh giá sự hợp tác của các nước trong công tác phòng chống nạn buôn người giai đoạn 2008 đến 2010. Cuộc họp cũng bàn thảo các kế hoạhc cho giai đoạn từ 2010 đến 2012 và chọn các họat động ưu tiên cho năm 2012.

Các đại biểu tham dự cuộc họp IMM 3 sẽ bàn thảo và cùng đưa ra một thuyên bố chung về nạn buôn người.

Các nước tiểu vùng sông Mê kông bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Thái Lan, và Campuchia.

Xem toàn trang