Chương trình họat động giám sát của quốc hội năm 2012.

Quốc hội Việt Nam hôm nay biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình họat động giám sát của quốc hội năm 2012.
RFA 11.11.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Theo chương trình này, quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao các nội dung tại kỳ họp thứ 3 bao gồm xem xét báo cáo bổ sung của chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012.
Cũng theo nghị quyết này thì vào kỳ họp thứ ba của quốc hội vào tháng 5 năm 2012, quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tại kỳ họp thứ tư, quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai trong lĩnh vực hành chính.
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được nhiều đại biểu đề nghị nhưng quốc hội chưa quyết định giám sát vấn đề này vào năm sau. Nguyên nhân được đưa ra là mặc dù đây là vấn đề nóng nhưng hiện chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện vấn đề này.
Cũng có những đề nghị liên quan đến giám sát chính sách pháp luật cho người lao động, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội quyết định chưa giam sát các vấn đề này do điều kiện có hạn không thể làm nhiều chương trình giám sát một lúc.

Xem toàn trang