Quốc hội thảo luận bổ sung luật đất đai

Cũng trong chương trình nghị sự của phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, vấn đề sửa đổi, bổ sung luật đất đai cũng đã được thảo luận vào ngày hôm qua (12/9).
RFA 12.09.2012
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Đại biểu quốc hội trong 1 kỳ họp (minh hoạ). AFP
Đại biểu quốc hội trong 1 kỳ họp (minh hoạ). AFP
AFP

Theo đó, cơ quan thường trực của Quốc hội đã thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho người dân tộc thiểu số, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng lấy ý kiến về các dự luật quan trọng khác như dự luật thuế thu nhập cá nhân, luật phòng chống tham nhũng, luật thủ đô, luật hộ tịch…

Ý kiến (1)
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Email

nguyen van A

nơi gửi kontum

QH nên quan tâm đến chê' độ giao và quản lý đất nông nghiệp, dac biệt ơ/ vùng cao. và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để nguoif dân khỏi bị thiệt thòi không có việc làm , xảy ra các tệ nạn xã hội

12/09/2012 19:33

Xem toàn trang