Hội nghị khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh học lần thứ 4

Tham dự hội nghị là những nhà khoa học trong và ngoài nước cùng các lãnh đạo ngành có liên quan.
RFA 21.10.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Đã có khoảng 319 báo cáo được gửi tới ban tổ chức hội nghị. Các báo cáo này tập trung vào các vấn đề về sinh thái, môi trường, tài nguyên sinh học, đa dạng sinh học và bảo tồn.

Giáo sư Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Viện sinh thái và Tài nguyên sinh học Việt Nam nói rằng hội nghị mang đến những cơ hội mở rộng hợp tác cho các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh học, thực hiện các dự án đào tạo, nghiên cứu và bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam.

Việt Nam là nước được đánh giá có đa dạng sinh học cao và nằm trong số các quốc gia đặt ưu tiên vào việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem toàn trang