Xây dựng đập Xayaburi trên sông Mekong

Những con đập dòng chính sông Mekong

Từ con đập Xayaburi tới Don Sahong, cả hai công trình đã liên tục gây tranh cãi và chống đối từ nhiều phía trong suốt mấy năm qua.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang