Hình ảnh các cảnh sát cơ động đang bị người dân Đồng Tâm cầm giữ hôm 15/4/2017.

Diễn tiến vụ tranh chấp dẫn đến bạo động tại Đồng Tâm

Vụ tranh chấp bắt đầu từ cuối năm 2016 khi chính quyền quyết định giải tỏa một khu đất của dân tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30km, để bàn giao cho công ty viễn thông quân đội Viettel.

Băng ghi âm cuc hi tho gia Ban Tuyên Giáo, B Công An, Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao; v nhng tác đng ca báo chí đối với v PMU18.
Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

Xem toàn trang