Báo chí vẫn là công cụ của đảng

Tự do báo chí hay là Cứu cánh biện minh cho phương tiện?

Đến hẹn lại lên, hàng trăm tờ báo Việt nam do đảng cộng sản lãnh đạo kỷ niệm ngày 21/6, được gọi một cách chính thức là ngày Báo chí Việt nam. Đôi khi ngày này cũng được gọi là ngày Báo chí cách mạng.

Xem toàn trang