Những thành viên trẻ trong Nhóm Tình Thương Virginia phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư ngày Chủ Nhật 23 tháng 11, 2014

Người Việt với thực đơn thân ái cho người vô gia cư

Đêm nay, ngày thứ Năm tuần lễ cuối tháng Mười Một, ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa kỳ. Mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, chia xẻ bữa cơm tối thịnh soạn, đầm ấm và hanh phúc.