Follow us
Ảnh minh họa chiếc C130 của quân đội Hoa Kỳ

Trao đổi thư tín với thính giả (30.01.2015)

“Tuyệt thực để đánh thức lương tâm người quản tù hoặc những kẻ bên ngoài nhưng nếu quản tù mặc kệ hoặc chịu tác động từ cấp trên nên bỏ mặc và thế giới bên ngoài chẳng chút quan tâm thì hành động như thế tương đương tự sát vô ích”.

Xem toàn trang