Ông Larry Nguyễn và nhân viên tại quặng sắt ở Sinaloa.

Người Việt Nam ở Mexico

Mexico, một thời được biết đến với tên Mễ Tây Cơ phiên âm tiếng Việt, là quốc gia rộng thứ năm Mỹ Châu La Tinh với tiếng Spanish (Tây Ban Nha) là ngôn ngữ chính.

Xem toàn trang