Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.

Hồi tưởng của cựu binh miền Bắc 42 năm sau chiến tranh

Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng Tư 1975, ngày mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói triệu người vui thì cũng có triệu người buồn.

Xem toàn trang