Ảnh ghép Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Giới trẻ trong nước nghĩ gì trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng VN

Các bạn trẻ trong nước có ý kiến gì về các sinh hoạt liên quan tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam diễn ra tại Hoa Kỳ trước chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Xem toàn trang