Diễn Đàn Kinh Tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại Florida, Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 4 năm 2017.

Lũng đoạn ngoại hối

Nhằm thuyết phục Chính quyền Trung Quốc cùng hợp tác để giải quyết hồ sơ Bắc Hàn, Chính quyền Hoa Kỳ đã tỏ ý hòa dịu với Bắc Kinh về những mâu thuẫn kinh tế giữa hai nước.

Xem toàn trang