Diễn Đàn Kinh Tế

Một chi nhánh của Ngân hàng Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hôm 03/3/2013

Kinh tế Trung Quốc lớn cỡ nào?

Người ta cứ dự báo sản lượng kinh tế Trung Quốc sắp vượt Mỹ để dẫn đầu thế giới. Điều ấy có đúng chăng, Diễn đàn Kinh tế sẽ nhìn lại trên cơ sở của những ước lượng mới nhất.