Diễn Đàn Kinh Tế

Đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Là ngoại tệ dự trữ thì được gì?

Đầu tháng chín này, Trung Quốc sẽ chủ trì hội nghị G-20 tổ chức tại Chiết Giang. Đây cũng là lúc giới lãnh đạo Bắc Kinh ngợi ca việc đồng Nguyên của họ được đưa vào giỏ ngoại tệ dự trữ gọi là Quyền trích xuất đặc biệt SDR kể từ mùng một Tháng 10. Nhưng mặt trái của vị trí tôn quý ấy là gì?

Xem toàn trang