Follow us

Diễn Đàn Kinh Tế

Ảnh minh họa chụp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992.

Kinh tế sau cuộc chiến Việt Nam

Tuần này, người VN ở khắp nơi tổ chức nhiều sinh hoạt kỷ niệm 40 năm ngày chiến tranh VN kết thúc với sự chiến thắng của miền Bắc Cộng sản. Kể từ đó, VN được thống nhất dưới chế độ xưng danh xã hội chủ nghĩa và đang cố gắng theo đuổi nguyên tắc kinh tế thị trường.

Xem toàn trang