Diễn Đàn Kinh Tế

Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12/2016.

Đài Loan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

Việc Tổng thống Tân cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2/12 nói chuyện điện thoại với Tổng thống Đài Loan, Bà Thái Anh Văn đã gây nhiều nguồn dư luận sôi nổi vì vị trí của Đài Loan trong quan hệ giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Xem toàn trang