Diễn Đàn Kinh Tế

Nhà dân bị ngập lụt ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2016.

Toàn Cầu Hóa cần Dân Chủ Hóa

Vụ khủng hoảng môi sinh tại các tỉnh miền Trung của Việt Nam và cuộc tranh luận ngày nay về lợi ích của toàn cầu hóa tại các nước công nghiệp tiên tiến có liên hệ gì đến nhau không? Câu trả lời của chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa là có.

Xem toàn trang