Follow us

Diễn Đàn Kinh Tế

Cầu Liede, bên phải là tháp Canton, cao nhất, và các  tòa nhà chọc trời khác  dọc theo sông Pearl tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 8 tháng 1 năm 2015. (Ảnh minh họa)

Đông Á Xoay Vần

Bước vào một năm âm lịch mới, với nhiều quốc gia Đông Á vẫn còn sử dụng lịch pháp này và coi năm Ất Mùi là một vận hội mới, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vận hội đó.

Xem toàn trang