Diễn Đàn Kinh Tế

Để tăng cường biện pháp an ninh nước Pháp phải huy động hàng chục ngàn người trong mọi ngành kể cả quân đội.

Phí Tổn Kinh Tế Của Khủng Bố

Ngay sau vụ khủng bố ngày Thứ Sáu 13 tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp François Hollande đã ban bố tình trạng khẩn cấp và hôm 16 còn tuyên bố rằng yêu cầu về an ninh quan trọng hơn yêu cầu giảm chi.

Xem toàn trang