Follow us

Diễn Đàn Kinh Tế

Ảnh minh họa

TPP và Trận Chiến Ngoại Tệ

Hoa Kỳ cùng Nhật Bản và 10 quốc gia khác đang đàm phán về Hiệp ước Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, thường được gọi tắt là TPP. Việc đàm phán này hiện gặp trở ngại từ bên trong nước Mỹ vì một lý do bất ngờ là tranh chấp về ngoại hối.

Xem toàn trang