Sức khoẻ Đời sống

Cuốn sách có tựa ung thư là căn bệnh của chuyển hóa xuất bản vào năm 2012, giáo sư Thomas Seyfried

Ung thư có phải là bệnh liên quan đến quá trình chuyển hóa trong cơ thể?

Ung thư, căn bệnh đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới, hiện vẫn bị coi là một trong những căn bệnh có nguy cơ tử vong cao. Các nhà khoa học cho rằng việc hiểu đúng được nguồn gốc của căn bệnh ung thư là một yếu tố quan trọng trong việc điều trị bệnh, giảm tỷ lệ tử vong.

Xem toàn trang