Sức khoẻ Đời sống

Trẻ em tham gia lễ khai mạc một đại hội thể thao ở Guatemala hôm 17/5/2016.

Đánh đòn trẻ con, hại nhiều hơn lợi

Đánh đòn con trẻ khi trẻ hư dường như cho thấy kết quả tức khắc vì trẻ ngừng quấy đòi hay nghịch ngợm. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học gần đây lại cho rằng về lâu dài, việc đánh đòn trẻ dù nhiều hay ít cũng có hậu quả.

Xem toàn trang