Trao Đổi Thư Tín

Tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô được cho là của ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng

Trao đổi thư tín với thính giả (17.10.2014)

Nếu nội dung Hội Nghị Thành Đô là trong sáng bình thường thì cớ gì lại phải giấu giếm? Thường người ta chỉ giấu giếm, che đậy những gì sai trái, mờ ám, những tội lỗi tày trời…-Một thính giả.