Trao Đổi Thư Tín

Bên ngoài xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức chụp hôm 21/4/2017.

Tiếng vọng từ Đồng Tâm

Truyền thông trong nước đăng tải thông cáo của Ủy ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là do dân chúng Đồng Tâm không đồng ý với những quyết định về đất đai hợp lý của chính quyền.

Xem toàn trang