Trao Đổi Thư Tín

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trả lời báo chí trong ngày bầu cử quốc hội 22/5/2011.

Trao đổi thư tín với thính giả (22.08.2014)

“Ở VN, việc bầu cử chỉ là 1 hình thức hợp thức hóa việc ‘tiến cử’ mà thôi. Kết quả đã có từ trước khi tổ chức bầu cử. Ôi! Thiên đường”.