Follow us

Trao Đổi Thư Tín

Những người biểu tình hô khẩu hiệu chống Trung Quốc trong một cuộc biểu tình kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới với Trung Quốc ở Hà Nội hồi năm 2014.

Trao đổi thư tín với thính giả (27.02.2015)

Mục trao đổi thư tín kỳ này trích đăng những ý kiến chia sẻ về cuộc chiến biên giới phía Bắc với Trung Quốc cách nay 36 năm, 17/2/1979.

Xem toàn trang