Trao Đổi Thư Tín

Hội nghị công bố biển Miền Trung đã sạch hôm 22/8/2016.

Trao đổi Thư tín ngày 26.8.2016

Theo Bộ Tài nguyên- Môi trường thì vùng biển miền Trung đã đạt chuẩn an toàn để tắm và nuôi trồng thủy sản. Ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà còn ví von là “Biển đẹp, biển an toàn thì tại sao lại không tắm biển”.

Xem toàn trang