Trao Đổi Thư Tín

Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy tại phiên tòa phúc thẩm ở Hà Nội ngày 22/9/2016.

Trao đổi Thư tín ngày 25.9.2016

Những ai quan tâm sát sao tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật… ở Việt Nam gọi tên cho tuần qua là “tuần của những phiên tòa”. Không những thế, chính những người dân trong nước cho rằng Việt Nam trong tháng 9 kỷ niệm 71 năm độc lập, dân chủ và công bằng với các phiên tòa đầy bất công.

Xem toàn trang