Trao Đổi Thư Tín

Từ phải qua: Hòa Ái, Diễm Thi và Chân Như tại phòng thu Đài Á Châu Tự Do hôm 25 Tết.

Trao đổi thư tín một năm nhìn lại

Mời quý vị cùng với Hòa Ái và Anh Chị Em Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do ôn lại một năm “Trao đổi Thư Tín”.

Xem toàn trang