Trao Đổi Thư Tín

Bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội với sinh hoạt của người dân địa phương hôm 2/8/2015.

Trao đổi Thư tín ngày 14.01.2017

Trong tuần thứ hai của năm mới 2017, quý khán thính giả và độc giả Đài Á Châu Tự Do tiếp tục chú ý đến chủ trương đổi mới và phát triển đất nước của Chính phủ Hà Nội sau khi thừa nhận mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020 đã thất bại.

Xem toàn trang