Follow us

Trao Đổi Thư Tín

Trạm xe bus đường Hàm Nghi, Saigon trước 1975

Trao đổi thư tín với thính giả (10.04.2015)

Tháng 4 năm 2015 đánh dấu 40 năm một sự kiện trọng đại trong lịch sử cận đại VN. Những ngày tháng 4 năm nay, hầu hết người Việt trong và ngoài nước đều có những cảm xúc của riêng mình. Mục thư tín xin trích đăng một số ý kiến xung quanh sự kiện này.

Xem toàn trang