Follow us

Văn hóa Nghệ thuật

Hội sưu tầm cổ vật Gốm Nam bộ ở TP. Hồ Chí Minh vừa có cuộc trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, thủ đô Hà Nội từ ngày 8 tháng 5 năm 2015.

Gốm Nam bộ

Hội sưu tầm cổ vật Gốm Nam bộ ở TP. Hồ Chí Minh vừa có cuộc trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, thủ đô Hà Nội từ ngày 8 tháng 5 năm 2015 với gần 200 cổ vật gốm Nam bộ được các nhà sưu tầm nhiều tỉnh thành lưu giữ. Đây là lần đầu tiên Gốm Nam bộ được trưng bày tại Hà Nội và phía bắc.

Xem toàn trang