Văn hóa Nghệ thuật

Nhà thơ Lý Đợi

Nhà thơ Lý Đợi giật giải GABO

Bài thơ Luộc của Lý Đợi đối với người Việt có thể lắm người ngạc nhiên, luộc ư? Chuyện thường ngày ở huyện. Nó bao vây mọi người, cùng cộng sinh với mọi người trong xã hội này có gì lạ?

Xem toàn trang