Văn hóa Nghệ thuật

Thương xá TAX Sài Gòn, ảnh chụp ngày 29/06/2010.

Tại sao Thương xá TAX không thể là một di sản văn hóa Sài Gòn?

Người Sài Gòn trong nhiều thế hệ trước năm 1975 nói tới trung tâm thành phố mà không kể tới sự có mặt của Thương xá TAX là kể như chưa biết Sài Gòn, chưa thở cái không khí rộn rã dạo phố, mua sắm tại trái tim của Hòn Ngọc Viễn Đông.