Follow us

Văn hóa Nghệ thuật

Thương xá Phước Lộc Thọ ở Westminster, California

Tuổi trẻ hải ngoại lớn lên từ 40 năm

40 năm qua biết bao đổi thay đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại, trong đó sự trưởng thành của người trẻ được xem là niềm tự hào và kỳ vọng họ sẽ biến mảnh đất xa tổ quốc nơi tạm dung thành nơi thực hiện dân chủ một cách thực tế cũng như cho người bản xứ thấy rằng tuy xa quê nhưng trong tâm trí không bao giờ rời xa tổ quốc.

Xem toàn trang