Văn hóa Nghệ thuật

Đám rước Long Phượng trong lễ hội Huế Festival

Huế Festival 8

Cứ hai năm một lần Huế lại tổ chức Festval nhằm thúc đẩy du lịch và chấn hưng văn hóa. Mặc Lâm có cuộc trao đồi với TS Trần Đức Anh Sơn, người từng có thời gian tham gia tổ chức Festival Huế trước khi nhận chức phó Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội Đà Nẵng.