Văn hóa Nghệ thuật

Nghiêu Đề 16 tuổi trước Thương xá Tax, người xưa cảnh cũ đều không còn. Từ giữa sang phải: Nguiễn Ngu í và Nghiêu Đề.

Nhớ về người bạn tấm cám Nghiêu Đề 1939-1998

Bài viết chỉ là hồi tưởng với những kỷ niệm rất riêng tư về một người bạn tấm cám Nghiêu Đề, với mối giao tình hơn nửa thế kỷ; người viết không ở trong giới hội hoạ nên cũng không dễ dàng để viết một hoạ sĩ tài hoa, sáng tác tuy ít nhưng đã để lại dấu ấn lâu dài trong lãnh vực nghệ thuật tạo hình của Việt Nam