Văn hóa Nghệ thuật

Hai nữ sinh đánh nhau giữa chốn đông người tại Hà Nội.

Sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và Hà Nội

Từ nhiều năm qua báo chí thường xuyên nhắc nhở tới cách ứng xử của người dân qua những hành xử thông thường nơi công cộng hoặc các hành động mang tính văn hóa giữa cộng đồng.