Văn hóa Nghệ thuật

Hoa Sim và Người lính.

Tháng Hai, hoa Sim vẫn nở…

Đau thương mất mát thuộc về người dân và chiến sĩ Việt Nam bởi họ là nạn nhân, là đội quân yếu thế, là nhân dân không tấc sắt trong tay để tự vệ.

Xem toàn trang