Văn hóa Nghệ thuật

Hình bìa Tiểu thuyết “Cò hồn xã nghĩa” của nhà báo, nhà văn Phạm Thành.

Tiểu thuyết “Cò hồn xã nghĩa”

Cuốn tiểu thuyết “Cò hồn xã nghĩa” của nhà báo, nhà văn Phạm Thành vừa mới được nhà văn tự in và chuyền tay tại Việt Nam trong tình trạng nền văn học tiếp tục bị kiểm duyệt đang là đề tài trong các bàn tiệc văn chương trong nước.