Văn hóa Nghệ thuật

Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 28 Tết (5/2/2016)

Sinh lực phụ nữ đổ ra cho cái Tết như thế nào?

Ngày Tết nhìn lại thành quả một năm nếu trong ấy có được sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội thì thành quả ấy không có gì lớn hơn. Tết trong tinh thần đoàn viên, chia sẻ hạnh phúc bên người thân luôn có ý nghĩa hơn rất nhiều thay vì chạy theo sự hào nhoáng cho gia đình hay tiếng thơm “đảm đang” của người phụ nữ.

Xem toàn trang