Văn hóa Nghệ thuật

Nghệ sĩ Ngọc Nôi

Sáo trúc, quốc hồn của âm nhạc dân tộc Việt Nam

Sáo trúc có lẽ là loại nhạc cụ lâu đời nhất trong các loại nhạc cụ dân gian Việt Nam. Bắt đầu từ những thân tre mảnh mai trong vườn nhà tiếng sáo trỗi lên như ru trẻ trong những giấc trưa oi ả, sáo theo trẻ ra đồng réo rắt trên lưng trâu, cho tới khi tiếng chiều rơi chậm hồn quê.

Xem toàn trang