Văn hóa Nghệ thuật

Thân nhân của một trong những học sinh chết đuối tại tỉnh Quảng Ngãi hôm 15/4/2016.

Văn hóa ứng xử với người đã mất

Theo từ điển Thành ngữ Việt Nam thì “Nghĩa tử là nghĩa tận” có nghĩa là cái chết là bất hạnh lớn nhất; con người khi đã phải chấp nhận cái chết tức là chấm hết mọi quan hệ, Đừng đòi hỏi, yêu cầu gì với người đã chết; câu nói còn có ý khuyên người ta nên xử sự nhân đạo, đúng tình người.

Xem toàn trang