Âm Nhạc Cuối Tuần

2 nhóm nhạc nữ: 5 dòng kẻ - Cỏ Lạ cùng với các nhạc cụ của dân tộc như đàn bầu, đàn tơ-rưng, đèn tam thập lục, đàn tranh, sáo, gõ...

Nhạc cụ dân tộc Việt Nam tiêu biểu

Bên cạnh một nền văn hóa hết sức đa dạng, người Việt Nam cũng hãnh diện với bạn bè năm châu về kho tàng nhạc cụ cực kỳ phong phú, trong chương trình âm nhạc kỳ này, chúng tôi xin được hân hạnh điểm qua một số nhạc cụ dân tộc tiêu biểu…