Âm Nhạc Cuối Tuần

Tử hải và Thúy Kiều trong vở nhạc kịch Truyện Kiều của nhạc sĩ Trần Quảng Nam

Trần Quảng Nam: nhạc kịch Truyện Kiều

Nhạc sĩ Trần Quảng Nam đã dành hơn 20 năm để nuôi dưỡng, ấp ủ, tìm tòi và tạo dựng để chuyển thể Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du sang nhạc kịch.