Âm Nhạc Cuối Tuần

Nhạc sĩ Tuấn Khanh

“Người ta đang quên những ý nghĩa tốt đẹp nhất của âm nhạc”

Sự hời hợt, dễ dãi và tính thương mại hóa đang ngày càng lấn lướt sự nghiêm túc và những chắt lọc, tinh tế vốn có trong âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam …