Âm Nhạc Cuối Tuần

Nữ sinh trường Gia Long

‘Người tình’ Gia Long, Trưng Vương… trong các ca khúc

Gia Long, Trưng Vương, Đồng Khánh là những trường nữ trung học nổi tiếng ở Việt Nam trước năm 1975. Rất nhiều những tản văn, thơ được viết lên trong đó nhắc đến tên những ngôi trường một thời là niềm tự hào cho những người được ngồi dưới mái trường ấy.

Xem toàn trang