Follow us

Âm Nhạc Cuối Tuần

Nhạc sĩ Vũ Thành An

Trên đỉnh Grotto và “Hạt giống tình”

Tuần này chúng ta sẽ gặp lại người nhạc sĩ của những bài tình ca Không tên bất hủ, Vũ Thành An, và cùng nghe Hạt Giống Tình, do ông phổ nhạc từ thơ của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn. Đây cũng là ca khúc đầu tiên sau 20 năm ông ngưng sáng tác

Xem toàn trang