Âm Nhạc Cuối Tuần

Đường phố Sài Gòn năm 1945.

Gọi tên Sài Gòn trong những khúc tình ca

Nội dung chương trình tuần này đề cập về một cái tên được nhiều nhạc sĩ cùng nhắc đến trong các sáng tác của mình. Cái tên ấy là tình yêu sâu thẳm không chỉ của riêng người viết nhạc, mà còn là nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí của nhiều người, dù đã 41 năm đi qua - tình yêu dành cho Sài Gòn.

Xem toàn trang