Âm Nhạc Cuối Tuần

Một hoạt cảnh trong chương trình Tinh Hoa Nước Việt tổ chức tại Annandale, Virginia hôm 21/9/2014

Chương trình Tinh Hoa Nước Việt

Chương trình văn nghệ, văn hóa lịch sử mang tên Tinh Hoa Nước Việt được tổ chức thường niên, chủ yếu do các diễn viên trẻ không chuyên gồm các học sinh, sinh viên vùng Hoa Thịnh Đốn biểu diễn.