Follow us

Câu Chuyện Hàng Tuần

Bài học về sự thành công và hạnh phúc

Quỳnh Chi mời quý thính giả đến với câu chuyện của một bác sĩ trẻ người Singapore – Richard Teo Keng Siang. Đối với nhiều người, đây không chỉ là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa mà nó ở một khía cạnh nào đó có thể làm thay đổi cuộc sống của họ.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang