Người Việt khắp nơi

Tiệm phở của bà Trần Tiếu ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ

Một phụ nữ gốc Việt buôn người vào Mỹ

Một phụ nữ Mỹ gốc Việt tại thành phố Mankato, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, bị truy tố tội buôn người từ Việt Nam vào Mỹ, buộc họ làm việc gần như không công trong các cơ sở buôn bán của gia đình bà.