Người Việt khắp nơi

Học sinh Việt tại lớp học của Vì Dân Foundation ở tỉnh Kompong Chnang.

Cuộc sống người Việt ở Campuchia

Campuchia là đất nước có nhiều người Việt sang lập cư từ trước và sau chiến tranh, ba bốn thế hệ nối tiếp nhau sinh ra và lớn lên nhưng không giấy tờ tùy thân và cũng không bao giờ được công nhận là người bản xứ.

Xem toàn trang