Follow us

Người Việt khắp nơi

Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên - First Days Story Project.

Dự án – Câu chuyện những ngày đầu tiên

Từ bộ phim Những Ngày Cuối Ở Việt Nam, đầu 2015, Dự Án Câu Chuyện Những Ngày Đầu Tiên, khởi sự tiếp xúc, thu thập, mời gọi và ghi âm chuyện kể về những ngày đầu đến Mỹ, khả năng phục hồi, sự phấn đấu hội nhập rồi nỗ lực phát triển trên đất nước thoạt đầu gọi là tạm dung nhưng giờ đã trở thành quê hương thứ hai của người tị nạn Việt Nam.

Xem toàn trang