Người Việt khắp nơi

Nhóm người Việt chạy qua Thái Lan để tránh bị bắt hay bị sách nhiễu đã đến Canada từ năm 2014, ảnh chụp hôm 4/9/2016.

Chuyện đổi đời của người Việt từ Thái Lan đến Canada gần 2 năm sau

Từ năm 2014 đến năm 2015 tổng cộng có 85 người chia làm 5 nhóm, lần lượt đến Canada từ Thái Lan theo chương trình Private Sponsorship được cộng đồng người Canada gốc Việt đứng ra gánh vác.

Xem toàn trang