Người Việt khắp nơi

Tù nhân lao động bên ngoài Nhà tù Phước Cơ ở  Vũng Tàu, ảnh minh họa chụp trước đây.

Tình trạng tù nhân trong các trại giam ở Việt Nam

Việt Nam có trên dưới 200.000 tù thường phạm hoặc hình sự, hầu như mỗi nhà tù mỗi trại giam là một khu sản xuất. Tại những nơi này, tù nhân già trẻ lớn bé nam nữ đều phải lao động, sản vật làm ra thì nhà tù quản lý và tù nhân không được hưởng một phúc lợi nhỏ nhoi nào.

Xem toàn trang