Người Việt khắp nơi

CD Học Tiếng Việt qua bài hát của Phạm Mê Linh.

Phạm Mê Linh với CD Học Tiếng Việt qua bài hát

Học Tiếng Việt Qua Bài Hát, một CD gồm nhiều bài hát Việt, giúp trẻ học và đánh vần tiếng mẹ một cách vui vẻ nhẹ nhàng. Người bỏ công thu thập những bản nhạc dành cho thiếu nhi vào trong CD Học Tiếng Việt Qua Bài Hát là Phạm Mê Linh, nữ sinh lớp 11 trung học Irvine, Nam California.

Xem toàn trang