Người Việt khắp nơi

Một gia đình người gốc Việt sống tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ Campuchia.

Đi tìm người Việt ở Biển Hồ Campuchia: những điều chưa thấy hết

Tận mắt chứng kiến cảnh sống trong điều kiện thiếu thốn của người Việt tại làng nổi Chong Khneas trên vùng Biển Hồ Kampuchia: không nước sạch, không điện, không cơ sở y tế, trẻ chỉ học tới Lớp Năm là hết, người Việt nào mà chẳng thấy chạnh lòng.

Xem toàn trang