Người Việt khắp nơi

Nghệ sĩ Võ Vân Ánh biểu diễn đàn tranh

Từ đàn tranh quê hương đến Đại Hí Viện thế giới

Võ Vân Ánh là một nghệ sĩ đàn tranh, đã thực hiện được ước mơ đưa nền âm nhạc truyền thống dân tộc Việt Nam đến với thế giới.