Người Việt khắp nơi

Đại Học Cộng Đồng Foothill College tiểu bang California, Hoa Kỳ.

LS. Nguyễn Thị Thúy - Viện trưởng gốc Việt đầu tiên tại đại học Hoa Kỳ

Foothill College là một trong những Đại Học Cộng Đồng của tiểu bang California, liên tục 3 năm qua được báo Chronicle of Higher Education đánh giá là trường Đại Học Cộng Đồng uy tín và có chất lượng giáo dục cao.

Xem toàn trang