Follow us

Người Việt khắp nơi

Bộ Phim Thuyền Nhân: Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ

Bộ phim Thuyền nhân: Võ sư Hóa đi tìm mộ

Master Hoa’s Requiem, Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ, là bộ phim tài liệu về thuyền nhân Việt Nam, được Thin Line Film Festival Liên Hoan Phim Ảnh Thin Line trình chiếu ra mắt đầu tiên tại The Campus Theater thuộc UT North Texas, thành phố Denton bang Texas, trong ba ngày 19, 20 và 21 tháng Hai vừa qua.

Xem toàn trang