Người Việt khắp nơi

Bà Phan Thị Thuận ở Phùng Xá, Mỹ Đức được danh hiệu nghệ nhân với sáng kiến cho tằm ăn dâu rồi để chúng tự nhả tơ, tự dệt thành những tấm chăn vừa đẹp, vừa bền

Hãy để vạn con tằm dệt chăn tơ cho người đắp

Trồng dâu nuôi tằm là một nghề truyền thống của Việt Nam tự ngàn xua, nếu bảo đây là niềm tự hào bao đời thì chắc chẳng ai có thể hơn người phụ nữ nhỏ nhắn bình dị này ở thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Xem toàn trang