Người Việt khắp nơi

Sinh viên xuất sắc Đặng Thị Hương chụp ảnh kỷ niệm cùng với Thống đốc và Thủ hiến bang Victoria, Úc.

Từ trẻ đường phố đến sinh viên xuất sắc quốc tế

KOTO, tên viết tắt của một trung tâm nhân đạo chuyên dạy nghề và giáo dục trẻ đường phố. KOTO có nghĩa là Know One Teach One, Biết Một Dạy Một, do ông Jimmy Phạm, một người Australia gốc Việt, sáng lập với nhiều cơ sở hỗ trợ đào tạo tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn gần 2 thập niên qua.

Xem toàn trang