Người Việt khắp nơi

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước của công ty Vietnam Waste Solutions tại tỉnh Long An

Công ty người Việt trúng thầu xử lý rác cho thành phố Oakland, California

CWS, Cal Waste Solutions, là công ty chuyên thu gom và xử lý rác của một người Mỹ gốc Việt, ông David Dương, tại thành phố Oakland, tiểu bang California.