Người Việt khắp nơi

Những thương phế binh VNCH đến chùa Liên Trì tại TPHCM nhận tiền của một tổ chức từ thiện hôm 9/4/2015.

Hỗ trợ Thương Binh Miền Nam Việt Nam 42 năm qua

Bốn mươi hai năm kết thúc cuộc chiến, 20.000 thương binh Việt Nam Cộng Hòa với mức độ thương tật nặng nhẹ khác nhau, trong đó số bị tàn phế, cụt tay, cụt chân, mù mắt và mất sức lao động từ 3.000 đến 5.000.

Xem toàn trang