Người Việt khắp nơi

Học sinh các nước đến Mỹ tham gia Hội Thi Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Tế tổ chức tại Mỹ hàng năm do Intel tài trợ.

Học sinh Việt tại Hội Thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế ở Mỹ

Ngày 15 tháng Năm vừa qua, Pham Huy, một học sinh Lớp 11 trường trung học Quảng trị, đặt chân xuống phi trường LAX với sản phẩm mang theo là cánh tay rô bốt dành cho người khuyết tật.

Xem toàn trang