Người Việt khắp nơi

Văn Nghệ ngày Tết Ất Mùi ở Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc cho người già VN ở Canada.

Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc cho người già VN ở Canada

Tại Canada, thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta, đã có Golden Age Manor, Viện Dưỡng Lão Tuổi Hạc dành cho người Việt hoạt động bảy năm qua. Đây là mô hình kiểu mẫu cho Golden Age Village For Elderly, Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc tại thành phố Vaughan gần Toronto thủ phủ tỉnh bang Ontario, đang được người Việt nơi đây vận động và gây quĩ để xây lên trong tương lai.

Xem toàn trang