Điểm blogs

Bài hát Con Đường Xưa Em Đi trong danh sách 5 bài hát bị cấm.

Câu chuyện những bài hát bị cấm

Khi có tin 5 bài hát cũ bị cấm. Người ta nhận thấy các thành viên mạng xã hội đổ nhau tìm kiếm 5 bài hát đó. Người ta chia nhau các đoạn video, thậm chí tìm kiếm lại các bản in xưa cũ.

Xem toàn trang