Điểm blogs

Người dân Hà Nội câu cá ở Hồ Tây hôm 22/8/2016.

Khôi phục lòng tin và sự đối thoại

Người ta cho rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam đang rất cố gắng đẩy mạnh việc khôi phục lòng tin của nhân dân, mà cụ thể là tin rằng môi trường biển đã phục hồi.

Xem toàn trang