Điểm blogs

TS Cù Huy Hà Vũ và vợ LS Nguyễn Thị Dương Hà xuống phi trường Dulles International Airport, ngày 7 tháng 4 năm 2014.

Hội nhập hay tiếp tục đấu tranh?

TS Cù Huy Hà Vũ được phóng thích trước hạn tù nhưng phải đột ngột rời VN để đi Hoa Kỳ trị bệnh khiến dư luận thắc mắc về nguyên nhân thật sự khiến ông rời khỏi quê hương. Sự vắng bóng của ông trong nước có ảnh hưởng phong trào đấu tranh ở quốc nội và liệu ông hội nhập hay tiếp tục đấu tranh trong cuộc sống lưu vong?