Điểm blogs

Nhà văn Blogger Nguyễn Quang Lập.

Bọ Lập bị bắt: Sự thật và nỗi buồn

“Trước sau bọ Lập xin làm một người lái đò nhỏ chở con thuyền “Sự thật” đến với dân, chỉ vậy thôi, không có gì khác.” - Câu khẩu hiệu nhà văn Nguyễn Quang Lập lấy làm tôn chỉ cho trang blog của mình được nhiều trang đăng lại sau khi ông bị bắt.