Điểm blogs

Giám Đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde (phải) chụp hình với các bạn trẻ Hà Nội ăn trưa trên đường phố hôm 16/3/2016.

Đừng thờ ơ với chính trị

Những ứng cử viên độc lập trong kỳ bầu cử quốc hội lần này mong muốn sửa đổi hệ thống chính trị. Năm nay họ đã thất bại, nhưng họ vẫn hy vọng rằng họ sẽ thành công, nói như Luật sư Lê Công Định rằng đó là dòng nước mát để có thể dập tắt được lửa.

Xem toàn trang