Follow us

Điểm blogs

Lời nhắn của cây: Chúng tôi còn giúp được các bạn. Xin đường giết tôi.

Bảo vệ cây xanh và mô hình nhân quyền cho Việt Nam

Chiến dịch chặt hàng loạt cây xanh vừa qua ở Hà Nội đã gây xôn xao dự luận cả nước đến nỗi người dân phải xuống đường phản đối và giới Bloggers cũng đồng cảm trước việc dư luận đau đớn khi phải chứng kiến việc đốn chặt những cây cổ thụ hàng trăm tuổi.

Xem toàn trang