Follow us

Điểm blogs

Nikkei Asian Review - Một trong những cơ quan truyền thông lớn nhất Nhật Bản đưa tin về Chân Dung Quyền Lực

Cuộc hôn nhân giữa Internet và độc quyền thông tin

Mạng Xã hội trở thành nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm..., Các đồng chí ngồi đây đều tham gia mạng Xã hội, có điện thoại để lên Facebook xem thông tin. Vậy làm sao để thông tin đó đúng đắn. Chúng ta không ngăn, không cấm được đâu các đồng chí …, phải đưa thông tin chính xác, kịp thời để định hướng

Xem toàn trang