Điểm blogs

Bên ngoài xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức chụp hôm 21/4/2017.

Câu chuyện Đồng Tâm

Đây là lần đầu tiên, người Cộng sản Việt Nam gặp phải trường hợp một đoàn công an đông đúc với đủ loại trang thiết bị bị bắt giữ bởi người dân như vụ này.

Xem toàn trang