Điểm blogs

Hàng loạt tướng lãnh và các quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc Phòng của đảng cộng sản Việt Nam trong đó thấy rõ là có cả tướng Thanh đã đặt bảng tên họ theo tiếng Trung Hoa tại bàn hội nghị ngày 15 đến 18/5/2015

Ông này hay ông kia? Còn sống hay đã chết?

Vẫn có nhiều đề tài khác nhau trên các trang blog tiếng Việt trong tuần qua, nhưng chủ đề được nhiều độc giả quan tâm vẫn xoay quanh số phận ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng Bộ trưởng Bộ quốc phòng. Ban điều hành một trong những trang blog có nhiều người đọc nhất là Ba Sàm cho biết là chỉ trong ngày 21/7 đã có đến 136 ngàn lượt truy cập.

Xem toàn trang