Follow us

Đọc Báo Trong Nước

Một phiên họp Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa.

Nỗi sợ hãi quá lớn về trưng cầu ý dân

Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến lần thứ hai về Dự thảo Luật Trưng cầu Ý dân. Nhưng tại phiên họp ngày 12/5/2015, sự khác biệt ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện một mối lo âu vô hình, một khi người dân Việt Nam có quyền tham gia trưng cầu dân ý.

Xem toàn trang