Đọc Báo Trong Nước

Lối vào khu dân cư mới Times City tại Hà Nội hôm 23 tháng 10 năm 2014.

Kinh tế Việt Nam đã hết động lực phát triển?

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, người ca ngợi kinh tế thị trường là tinh hoa nhân loại một lần nữa kêu gọi nhà nước thực hiện cải cách.