Đọc Báo Trong Nước

Giàn khoan HD của Trung Quốc và các tàu bảo vệ trong vùng biển Việt Nam, ảnh chụp tháng 7 năm 2014.

Hải Dương 981: Hãy đi và đừng quay lại!

Sự kiện TQ loan báo rút giàn khoan Hải Dương 981 sớm một tháng cho dù vì bất cứ lý do nào, thì đã có một sự trùng hợp nhiều ý nghĩa, trận bão Rammasun Thần Sấm dự báo đi qua vùng biển Hoàng Sa và việc ngày 10/7/ 2014 Thương Viện Mỹ ra Nghị quyết 412 về Biển Đông, yêu cầu TQ rút giàn khoan ra khỏi Biển Đông khôi phục nguyên trạng.