Đọc Báo Trong Nước

Những phụ nữ làm thuê ở Hà Tây

Báo cáo láo như bịt mắt đi trong đêm

Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa công bố tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam cập nhật đầu tháng 9/2014 chỉ có 1,84%, tức ở mức thấp nhất thế giới mà những nước phát triển phương tây nằm mơ cũng không thể có.