Đọc Báo Trong Nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi chất vấn trước Quốc hội vào ngày 18/11/2015.

Chất vấn Thủ tướng: Hỏi hay hơn đáp

Quốc hội Việt Nam dành ba ngày chất vấn kết thúc nhiệm kỳ của Chính phủ cũng như bản thân Quốc hội. Tuy vậy những ai quan tâm tới thời cuộc đã chú mục vào buổi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18/11/2015.

Xem toàn trang