Follow us

Đọc Báo Trong Nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ảnh minh họa chụp trước đây.

Quốc hội của Đảng thì giám sát được ai?

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận vai trò giám sát của Quốc hội Việt Nam không có thực chất, không có tác dụng và nhiều khi hiệu quả chưa bằng một bài báo biết xoáy vào một vấn đề cụ thể.

Xem toàn trang