Đọc Báo Trong Nước

Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát

Lời thú nhận muộn màng của ông Bộ trưởng

Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhìn nhận là Việt Nam không thể làm nông nghiệp như cách vẫn làm từ 30 năm qua mà phải thay đổi từ trong nhận thức. Ông Bộ trưởng đã nói như thế khi trả lời chất vấn tại phiên họp ngày 8/4/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội.