Đọc Báo Trong Nước

Ảnh minh họa chụp ở Hà Nội trước đây.

Núi nợ chính phủ lủng túi ngân sách

Những số liệu thống kê ở Việt Nam trong thời gian dài nhảy múa ngoạn mục và thông thường khi phải báo cáo Quốc hội, chính phủ đưa ra những con số tuy không hẳn là đẹp, nhưng luôn nằm trong giới hạn qui định và ngưỡng an toàn.

Xem toàn trang