Đọc Báo Trong Nước

Một sạp báo vỉa hè Hà Nội chụp hôm 26/6/2012

Luật Báo chí không thực thi tự do báo chí

Luật Báo chí sẽ được sửa đổi vào năm 2015, nhưng thông tin cho thấy Dự Luật này cũng không thực thi quyền tự do báo chí theo Hiến pháp qui định, mà thực tế là để kiểm soát sự xé rào của truyền thông đa phương tiện.