Follow us

Khoa học Môi trường

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Sông Mekong tại thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 20/12/2014.

Phát triển bền vững sông Mekong và sự can dự của Trung Quốc

Một tháng trước đây, tại thủ đô Bangkok- Thái Lan, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Sông Mekong lần thứ năm đã diễn ra. Thủ tướng các nước tham dự ra Tuyên bố chung với cam kết phát triển bền vững bao trùm khu vực Tiểu vùng Sông Mekong. Tuyên bố mới có gì đáng lưu ý?

Xem toàn trang