Khoa học Môi trường

Một khu rừng nguyên thủy (minh họa)

Phải làm gì để bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam?

Thủ tướng Việt Nam vào cuối năm ngoái ra chỉ thị cho các địa phương trong cả nước từ năm 2014 này phải đóng cửa rừng tự nhiên như là biện pháp nhằm bảo tồn những khu rừng còn sót lại của đất nước.