Khoa học Môi trường

Một cửa hàng rau sạch tại TPHCM

Sản phẩm nông nghiệp "sạch" ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề ‘nóng’ được nhiều người dân trong nước bàn đến lâu nay. Đến nay những sản phẩm sạch vẫn còn quá it ỏi chưa thể đáp ứng nhu cầu thị trường, cũng như cơ quan chức năng chưa làm tròn trách nhiệm trong lĩnh vực này.

Xem toàn trang