Khoa học Môi trường

Công nhân môi trường đô thị thu gom rác thải dọc con kênh Tô Lịch bị ô nhiễm nặng ở Hà Nội hôm18/2/2013.

Tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng nghệ thuật

Công cuộc bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm muốn đạt được hiệu quả cần có sự tham gia của toàn cộng đồng. Biện pháp giáo dục, tuyên truyền được các cơ quan chức năng tiến hành lâu nay vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi.