Khoa học Môi trường

Hội nghị khu vực về biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 7 được tổ chức ở Thái Lan

Hội nghị khu vực về biến đổi khí hậu ở Thái Lan

Hội nghị khu vực về biến đổi khí hậu diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 7 vừa qua được tổ chức ở Thái Lan tiếp tục là một trong những hoạt động phối hợp toàn cầu nhằm mục tiêu đạt được thỏa thuận hiệu quả chống biến đổi khí hậu tại Paris vào tháng 12 tới đây.

Xem toàn trang