Follow us

Khoa học Môi trường

Bãi tập kết hàng ngàn cây đã bị đốn hạ

Người Hà Nội có cứu được cây xanh?

Nhiều người dân Hà Nội trong tuần qua tỏ ra bức xúc trước tin sẽ có 6700 cây xanh tại thủ đô sẽ bị chặt và thay thế theo kế hoạch 2014-2015. Và trước thực tế một số cây lớn không hề mục ruỗng bị đốn hạ, những người Hà Nội quan tâm đến môi trường và cảnh quan của thành phố nơi họ đang sinh sống đã lên tiếng và có hành động cụ thể kêu gọi ngưng hoạt động đốn hạ cây

Xem toàn trang