Follow us

Khoa học Môi trường

Mác ca hay mắc ca, tên khoa học Macadamia, là tên một chi cây thân gỗ có nguồn gốc từ Châu Đại Dương (Úc), thuộc họ Proteaceae

Việt Nam cổ vũ cho việc trồng cây mắc ca (Macadamia)

Cơ quan chức năng Việt Nam đang cổ vũ cho việc trồng cây mắc ca như là một loại cây có tiềm năng kinh tế lớn và giá trị sinh thái cho môi trường tại Việt Nam.

Xem toàn trang