Khoa học Môi trường

Một phòng thí nghiệm giống cây trồng biến đổi gien

Cây trồng biến đổi gien: ưu và nhược điểm

Vấn đề cây trồng biến đổi gien hiện đang gây dư luận xôn xao trong nhiều người tại Việt Nam, khi cho rằng hệ quả của những loại giống cây trồng bị độc quyền sản xuất bởi một số tập đoàn siêu quốc gia là vô cùng tai hại cho sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.