Khoa học Môi trường

Bản đồ các khu vực trên thế giới bị tác động bất lợi vì biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu và những tác động bất lợi cho Trái Đất

Giới khoa học nghiên cứu tình hình biến đổi khí hậu trên thế giới lại vừa nhấn mạnh thêm cảnh báo về những tác động bất lợi cho Trái Đất và có kêu gọi hành động thực tế nhằm có thể chặn đứng tình hình đáng ngại ấy. Có gì đáng chú ý trong những cảnh báo mới được nêu ra và những hành động cụ thể nào được nói đến?