Khoa học Môi trường

Quanh nơi xảy ra vụ cháy nổ ở Thiên Tân, người ta phát hiện có chất sodium cyanide và ngày 21 tháng 8, tin cho biết có nơi hàm lượng cyanide trong nước đo được gấp 365 lần mức cho phép

An toàn hóa chất tại Việt Nam

Vấn đề an toàn hóa chất lại được nhiều người nói đến sau khi xảy ra hai vụ cháy nổ lớn ở nhà kho hóa chất tại Thiên Tân và nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc trong tháng 8 này. Còn thực tế trong lĩnh vực an toàn hóa chất công nghiệp tại Việt Nam ra sao?

Xem toàn trang