Khoa học Môi trường

Chiếc máy đốt rác thải y tế YT 15 do ông Trịnh Đình Năng ở Bắc Kạn sáng chế.

Kỹ sư “tay ngang” và chiếc máy đốt rác thải y tế

Một nhà chế tạo trong nước được cho là ‘tay ngang’ không được học hành bài bản, nhưng đã thử nghiệm và cho ra đời chiếc máy đốt rác thải y tế được Bộ Khoa học - Công nghệ cấp bằng sáng chế. Đó là trường hợp ông Trịnh Đình Năng, hiện sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.