Khoa học Môi trường

Bản đồ vị trí nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang.

Nhà máy giấy Lee & Man: Nguy cơ thảm họa môi trường?

Cảnh báo về một thảm họa môi trường sẽ do nhà máy giấy Lee & Man Hậu Giang gây ra tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được gióng lên mạnh mẽ.

Xem toàn trang