Khoa học Môi trường

Lô hàng có chứa hóa chất cực độc lưu giữ nhiều năm nay tại cảng cạnh Vịnh Hạ Long.

Hàng ngàn lít hóa chất cực độc đe dọa Vịnh Hạ Long

Di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại bởi mấy ngàn lít hóa chất cực độc lưu giữ suốt 7 năm nay tại cảng cạnh vịnh mà đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.