Khoa học Môi trường

Một dòng sông ở Mexico bị ô nhiểm từ chất thải nhà máy. Ảnh chụp vào ngày 04 tháng 7 năm 2015.

Xử lý rác thải công nghiệp ra sao?

Thảm họa môi truờng do hóa chất độc hại mà Formosa thải ra biển vẫn chưa lắng xuống, tin tức về chất thải chưa qua xử lý của nhà máy này đuợc tẩu tán đưa đi chôn lấp tại một số nơi trên đất liền lại nổi lên.

Xem toàn trang