Khoa học Môi trường

Ngày khai mạc Hội nghị One Young World ( Một Thế giới Trẻ) năm 2015 diễn ra ngày 18 tháng 11 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan

Giới trẻ trên toàn thế giới bàn về biến đổi khí hậu

Hội nghị One Young World (Một Thế giới Trẻ) năm 2015 diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là diễn đàn qui tụ hơn 1350 thanh niên từ 196 quốc gia trên thế giới. Những đại biểu trẻ cùng nhau bàn bạc cách thức làm sao góp phần vào mục tiêu giới hạn nhiệt độ Trái Đất.

Xem toàn trang