Khoa học Môi trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu  tại  hội nghị COP21 về biến đổi khí hậu ở  Paris, Pháp hôm 30/11/2015.

VN thực hiện tuyên bố chung với tình trạng biến đổi khí hậu thế nào?

Việt Nam và Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Washington DC ra tuyên bố chung về ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Tuyên bố chung đó có ý nghĩa thế nào đối với hoạt động ứng phó với những tác động do khí hậu thay đổi gây nên tại Việt Nam?

Xem toàn trang