Cổ Nhạc

Kiều Chinh và Hùng Cường trong phim Chiếc Bóng Bên Ðường.

Do đâu có hiện tượng đào kép cải lương nhảy sang đóng phim (P2)

Đào kép cải lương nhảy sang đóng phim đã làm cho màn nhung sân khấu tệ hại thêm, do bởi hãng phim đã mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng, đang được khán giả ái mộ.