Follow us

Cổ Nhạc

Nghệ sĩ Thành Được và nghệ sĩ Út Bạch Lan, ảnh chụp năm 1960.

Câu chuyện tình Út Bạch Lan – Thành Được

Câu chuyện tình Lan và Được (xin đừng lầm Lan và Điệp) đã làm cho những người hâm mộ cải lương chú theo dõi, mỗi khi báo chí đề cập đến vấn đề. Đồng thời cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí suốt gần hai thập niên.

Xem toàn trang