Cổ Nhạc

Má Bảy Phùng Há lúc còn trẻ

Cuộc đời tình cảm của Má Bảy Phùng Há

Nếu như cuộc đời tình cảm của Nữ Hoàng sân khấu Thanh Nga đã tách rời với nghệ thuật, còn Má Bảy thì cuộc đời tình cảm lại đi đôi với nghệ thuật.

Xem toàn trang