Cổ Nhạc

Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đờn ca tài tử và bài “Tống Tửu Đơn Hùng Tín”

Giới sinh hoạt đờn ca tài tử khi xưa chắc không ai mà không biết qua bài Tống Tửu Đơn Hùng Tín với thể điệu Xuân Tình ca trọn 4 lớp, bài ca đã đồng hành với đờn ca tài tử đi khắp nơi.

Xem toàn trang