Cổ Nhạc

Ảnh minh họa trầu cau.

Chuyện cổ tích “Trầu Cau” (tiếp theo)

Mời quý vị tiếp tục theo dõi chuyện trầu cau là biểu tượng cho lễ nghĩa. “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, và trầu cau không thể thiếu trong lễ cưới hỏi.