Cổ Nhạc

Nghệ sĩ hề nổi tiếng Thanh Việt (trái) và Khả Năng (phải)

“Nữ Trạng Hề” của thập niên 1960 – 1970

Hoạt động cải lương từ cuối thập niên 1950 trở về trước không có nữ hề, mà nữ hề chỉ xuất hiện từ năm 1961 khi nghệ sĩ Bé Hoàng Vân được mời về đoàn Út Bạch Lan – Thành Được.