Follow us

Cổ Nhạc

Biểu diễn Đờn ca tài tử tại Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại TPHCM.

Làm sao để đưa đờn ca tài tử vào trường học?

Có những đề nghị được đưa ra là nên thành lập các câu lạc bộ đờn ca tài tử trong trường học, để các em tự sinh hoạt và sở văn hóa nên hỗ trợ nhạc cụ.

Xem toàn trang