Cổ Nhạc

Bìa đĩa hát cải lương Chuyện tình Lan và Điệp.

Soạn giả Yên Ba gặp thời nhờ tuồng ăn khách

Từ những năm đầu thập niên 1960, soạn giả Yên Ba đã có mặt trong làng cải lương nhưng lúc bấy giờ ít ai biết đến tên, báo chí cũng không nói tới, do bởi anh chỉ viết chung tuồng với soạn giả nào đó, mà tuồng lại không nổi tiếng, không ăn khách, thành thử ra cái tên của anh chẳng mấy người biết.

Xem toàn trang