Follow us

Cổ Nhạc

Gánh hát rong nghèo ở Việt Nam, thập niên 1930-1940, ảnh minh họa.

Giàn nhạc tài tử cải lương hiếm thấy nữ nhạc sĩ đờn Kìm

Từ lâu lắm rồi, kể từ khi đờn ca tài tử xuất hiện mang lại giòng nhạc độc đáo cho người dân đi khẩn hoang lập ấp, thì cây đờn Kìm cũng đã hiện diện từ những buổi đờn ca đầu tiên ấy.

Xem toàn trang