Cổ Nhạc

TS Trần Văn Khê giới thiệu cây đàn cò (đàn nhị), một nhạc khí sử dụng trong đờn ca tài tử, hát chèo, tuồng, nhạc thính phòng Huế

Vai trò cây đờn cò trong cổ nhạc

Vai trò cây đờn cò trong cổ nhạc, và tại sao không có nữ nhạc sĩ đờn cò?

Xem toàn trang