Trang Phụ Nữ

Phụ nữ Việt bán hàng hóa ở chợ Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 4 năm 1975.

Tháng tư đen tối và những kế hoạch của phụ nữ Việt hiện đại

Tháng Tư dương lịch có một cái “Tết” vô cùng đặc biệt trong năm, với mỗi người Việt. Không giống như những ngày tết âm lịch khác được người Việt đặc biệt lưu tâm và vui vẻ chào mừng trên khắp cả nước, “tết độc lập” – 30/4 là một ngày tết mà suốt 41 năm qua vẫn gây ra nhiều tranh cãi giữa mỗi nhóm người Việt về sự chính danh của Việt Cộng trong việc “giải phóng” miền Nam.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang