Follow us

Trang Phụ Nữ

Ảnh minh họa (Washington và lụa Hà Đông)

Chuyện tình 40 năm Việt - Mỹ

Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gắn liền với cuộc chiến tranh, để lại nhiều vết thương cho cả hai phía. Mối duyên nợ này cũng được thể hiện trong các cuộc hôn nhân giữa người Việt Nam và người Mỹ.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang