Trang Phụ Nữ

Một phụ nữ là nạn nhân bạo hành gia đình.

Bạo lực gia đình vẫn chưa giảm ở Việt Nam

Bạo lực gia đình vẫn là một vấn nạn tại Việt Nam và nạn nhân phần lớn là phụ nữ mặc dù nhiều tổ chức, hiệp hội được thành lập để giúp phụ nữ ứng phó với vấn nạn này.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang