Trang Phụ Nữ

Hình ảnh minh họa

Muôn nẻo giữ chồng

“Lúc còn yêu thì còn được bạn trai nó chiều, còn đã cưới rồi thì mình phải biết giữ chồng”. Gần như phụ nữ Việt Nam nào cũng học được “lời khuyên” đó không ở nơi này thì nơi khác, không lúc này thì lúc khác trong cuộc đời của họ. Những quan điểm đó cứ lưu truyền mãi thế hệ này qua thế hệ khác, đã đem lại những gì cho các chị?

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang