Follow us

Trang Phụ Nữ

Một phụ nữ đang làm móng tay cho khách.

Nghề làm móng của người Việt ở Mỹ

Kể từ những năm cuối của thập niên 70, với sự giúp đỡ của một minh tinh Hollywood, nhiều phụ nữ Việt Nam tại Hoa Kỳ bước chân vào ngành công nghiệp làm đẹp giúp nuôi sống gia đình, đưa con cái họ đi học trở thành kỹ sư, bác sĩ…

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang