Follow us

Diễn Đàn Bạn Trẻ

Tượng Thương Tiếc ở nghĩa trang Biên Hòa bị giật sập

Suy nghĩ của giới trẻ trong nước về Việt Nam Cộng hòa

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt tròn 40 năm. Cho đến nay những ký ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Giới trẻ trong nước và hải ngoại có cái nhìn thế nào về câu chuyện lịch sử đau thương này và suy nghĩ của họ về sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc trong hiện tại và tương lai ?

Xem toàn trang