Diễn Đàn Bạn Trẻ

Phong trào Zombie

Phòng trào Zombie có thật sự đáng sợ?

Tuần này Chân Như và các bạn khách mời sẽ chia sẻ về vụ việc một số các thành viên trong nhóm Zombie Nguyễn đã bị chính quyền bắt bớ và sách nhiễu chỉ vì mặc áo có in hình Zombie xuống phố

Xem toàn trang