Diễn Đàn Bạn Trẻ

Các bạn trẻ đạp xe và đeo những khẩu hiệu sau lưng và trước ngực phản đối tăng giá xăng.

Xăng tăng giá và phản ứng của người dân

Tại Hà Nội, một số bạn trẻ đã lên tiếng phản đối bằng cách đi xe đạp với băng-rôn phản đối tăng giá xăng và đây cũng là vấn đề mà Chân Như muốn được cùng chia sẻ với 4 bạn khách mời cho chương trình tuần này.