Diễn Đàn Bạn Trẻ

Từ trái qua: Bạch Hồng Quyền, Thảo Teresa, Hoàng Đức Bình.

Khi “Mỗi người là một Hoàng Bình, một Bạch Hồng Quyền”

Trong hai tuần lễ vừa qua, rất nhiều người trong và ngoài nước đồng loạt thực hiện việc thay đổi ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của mình với hình ảnh của nhà hoạt động Hoàng Bình và Bạch Hồng Quyền.

Xem toàn trang