Follow us

Diễn Đàn Bạn Trẻ

Chiến tranh Việt Nam: Binh lính hai giới tuyến

Hòa giải dân tộc - Xây dựng một xã hội VN thực sự đoàn kết, hòa giải (phần 4)

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt tròn 40 năm. Cho đến nay những ký ức và hậu quả của cuộc chiến đó vẫn chưa phai nhòa. Giới trẻ trong nước và hải ngoại có cái nhìn thế nào về câu chuyện lịch sử đau thương này và sự hòa hợp, hòa giải, đoàn kết dân tộc trong hiện tại và tương lai? Đó là những điều mà tạp chí diễn đàn bạn trẻ mong muốn được truyền tải đến quý vị và các bạn cho đến hết ngày 30/4/ 2015.

Xem toàn trang