Diễn Đàn Bạn Trẻ

Bản đồ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Cá chết và những quan tâm của giới trẻ

Vụ việc cá chết hàng loạt dọc duyên hải miền Trung Việt Nam đang là vấn đề được rất nhiều người dân Việt Nam quan tâm. Họ quan tâm vì điều này ảnh hưởng không chỉ riêng đối với người dân miền Trung, người dân cả nước mà còn ảnh hưởng tới các thế hệ mai sau.

Xem toàn trang