Diễn Đàn Bạn Trẻ

Diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2015)

Hình ảnh Việt Nam với quốc khánh lần thứ 70

Nhà nước CSVN vừa tròn 70 tuổi vào ngày 2 tháng 9. Kể từ khi ra đời, nhà nước này đã làm được những gì, để lại dấu ấn ra sao và đất nước, con người Việt Nam trong 70 năm qua đã thay đổi thế nào - đó chính là những điều mà chương trình Diễn Đàn Bạn Trẻ tuần này cùng bàn luận tới.

Xem toàn trang