Diễn Đàn Bạn Trẻ

Bà Nguyễn Thị Vy, 54 tuổi, mẹ kế của cô Đoàn Thị Hương xem xét hình ảnh bốn nghi can bị bắt giữ, trong đó có Hương. Ảnh chụp ngày 22 tháng 2 năm 2017.

Đoàn Thị Hương đáng thương hay đáng trách?

Những bạn trẻ, đặc biệt là nữ suy nghĩ thế nào về câu chuyện cô gái người Việt, Đoàn Thị Hương, đang phải đối diện với mức án tử hình ở xứ người?

Xem toàn trang