Diễn Đàn Bạn Trẻ

Hình ảnh minh họa.

Facebook và sự đánh phá của dư luận viên

Sự việc chính quyền sử dụng 1 lực lượng lớn các dư luận viên để đánh phá những nhà hoạt động dân chủ trên facebook, bằng cách báo report liên tiếp trên tài khoản của nhân vật đó đang gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những nhà tranh đấu cho dân chủ trong cũng như ngoài nước.