Diễn Đàn Bạn Trẻ

Hình ảnh thiếu văn hóa tại nhà hàng buffet ở Việt Nam (ảnh minh họa).

“Người Việt xấu xí” – Lá thư từ người bạn Nhật

Diễn đàn bạn trẻ kỳ này thảo luận về một lá thư được truyền nhau trên mạng của một bạn trẻ người Nhật gửi các bạn trẻ VN, trong đó có nói nhiều về tật xấu của người Việt, cũng như những điều mà người Việt tự hào mà lại không thực tế. Lá thư này làm dấy lên trên mạng những làn sóng chỉ trích cũng như đồng ý.