Diễn Đàn Bạn Trẻ

Hình ảnh minh họa.

Uber và quyền tự do kinh doanh

Tại Sài Gòn và Hà Nội hiện nay đang xuất hiện loại hình dịch vụ taxi mới, dựa trên ứng dụng điện thoại di động có tên là Uber. Tuy nhiên, dịch vụ này đang bị các nhà chức trách Việt Nam bắt ngừng hoạt động bởi chưa có quy định nào điều chỉnh. Diễn đàn bạn trẻ kỳ này sẽ cùng theo dõi ý kiến của các bạn trẻ về vấn đề này để biết thêm về quan điểm của người dân trong nước.