Diễn Đàn Bạn Trẻ

Giới trẻ Ba Lan chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD) hôm 12/8/2016.

Người trẻ có biết Ngày Quốc tế Giới trẻ?

Vào ngày 17 tháng 12 năm 1999, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết chọn ngày 12 tháng 8 là ngày Quốc tế Giới trẻ. Năm nay chủ đề là tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững.

Xem toàn trang