Diễn Đàn Bạn Trẻ

Người Sài Gòn di tản hôm 29/4/1975.

42 năm sau ngày 30.4.1975 qua cái nhìn của người trẻ

Những người trẻ sinh ra sau khi chiến tranh chấm dứt có sự hiểu biết về ngày 30 tháng 4 năm 1975 như thế nào và họ nhìn thấy gì trong sự thay đổi của đất nước mấy mươi năm qua?

Xem toàn trang