Diễn Đàn Bạn Trẻ

Các bạn trẻ Hoàng Thành, Vương Các và Văn Hóa

Những áp lực trong cuộc sống của các nhà đấu tranh trẻ (phần 1)

Việc các bạn trẻ đang dấn thân vào công cuộc đấu tranh cho quyền con người tại VN đang bị chính quyền địa phương nơi họ cư trú gây áp lực lên chủ nhà trọ buộc họ phải dời đi chỗ khác đang ngày một diễn ra càng nhiều tại VN

Xem toàn trang