Diễn Đàn Bạn Trẻ

Các tân binh trong ngày nhập ngũ

Điều kiện cần và đủ cho nghĩa vụ quân sự tại VN - phần 2

Liên quan đến việc sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự năm 2013 được quốc hội VN đang bàn thảo, mời quý vị nghe cuộc chia sẻ về luật này cùng với ba bạn khách mời Tiến Trung, Minh Hiển và Trường Sơn.