Café Wifi

Nhóm No-U tham dự Giải bóng đá " Doanh nhân cống hiến", ảnh chụp ngày 16-07-2012.

Nhóm No-U và một năm chống Trung Quốc

Café wifi kỳ này sẽ cùng thảo luận với 3 thành viên nhóm No-U, một nhóm đã được thành lập với mục tiêu để bày tỏ quan điểm trước việc Trung Quốc gây hấn cũng như bày tỏ lòng yêu nước của mình.