Cá dùng để làm chả cá ở Lý Sơn.

Hải sản nguy hiểm từ hai phía

Bài tường trình này xem như một lời cảnh báo sau những gì chúng tôi tận mắt chứng kiến cách mà người ta xử lý hải sản, gồm tôm, cá, cua, ghẹ, mực, nghêu… và cả rong biển, mực biển.

Bloggers

Xem toàn trang