Luồng nước vàng tại biển Thừa Thiên Huế, ảnh chụp hôm 23/3/2017.

Biển Việt Nam có còn cá để đánh bắt?

Hầu hết vùng gần bờ không có cá tôm, các loài hải sản đều vắng ở những vùng gần bờ. Trong khi đó, hiện tượng cá chết đã bắt đầu xuất hiện cách bờ từ 15 đến 20 hải lý.

Bloggers

Xem toàn trang