Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Ô. Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945

Tháng Tám 1945, Cách mạng hay Cách … Cái mạng?

Theo lịch sử chính thống của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện nay, cách đây 70 năm, vào ngày 19/8 Mặt trận Việt minh do đảng cộng sản lãnh đạo giành lấy chính quyền từ tay thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Top video

Thực tế tình hình tự do Tôn giáo tại Việt Nam: https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang