Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa 14 hôm 20/7/2016.

Trao đổi thư tín ngày 30.07.2016

“Việc Formosa xả thải ở biển Việt Nam chấn động địa cầu vậy mà Quốc Hội cho là chuyện nhỏ không đề cập đến.”-Một thính giả

Top video

Tổng kết những sự kiện đáng chú ý xảy ra tại Việt Nam trong tuần. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Tạp Chí

Tranh chấp Biển Đông

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Blog

Xem toàn trang