Follow us
Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Cây mới đã được chuyển đến trồng thay thế

Loại cây mới trồng ở Hà Nội không thích hợp với môi trường TP

Vụ việc cơ quan chức năng Hà Nội cho chặt hằng loạt nhiều cây xanh mà thông báo chính thức nói 6700 cây thuộc diện phải thay thế. Đặc biệt Số cây trồng mới để thay thế mà cơ quan chức năng Hà Nội nói là cây vàng tâm có đúng thực là loại cây đó hay không và có đáp ứng tiêu chuẩn cây xanh đô thị hay không?

Top video

Hàng ngàn công nhân công ty giày Pouyen Việt Nam tiếp tục đình công sang ngày thứ 5 liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh, để phản đối luật bảo hiểm xã hội mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2016. Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin hàng trăm công nhân của hãng Pouyen đã diễu hành hòa bình bên trong và bên ngoài nhà máy.

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang