Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Một cảng cá ở thành phố ven biển miền Trung Đà Nẵng ngày 2/6/2009.

Cá biển miền Trung chứa độc chất Cyanur, Cadimi

Những độc chất Cyanur, Cadimi vẫn được phát hiện trong nhiều mẫu cá biển ở miền Trung, nơi bị nhiễm độc bởi hóa chất thải ra từ nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Top video

Việt Nam mong muốn Pháp và các nước khác trợ giúp để duy trì hòa bình tại khu vực tranh chấp Biển Đông. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Tạp Chí

Tranh chấp Biển Đông

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Blog

Xem toàn trang