Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Bộ đội Bắc Việt ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.

Hồi tưởng của cựu binh miền Bắc 42 năm sau chiến tranh

Cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng Tư 1975, ngày mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói triệu người vui thì cũng có triệu người buồn.

Bản tin RFA Việt ngữ 14.04.2017 https://www.youtube.com/embed/5tLJiJA4gxo https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w&autoplay=1


-
Mẹ Nấm được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh
Ngư dân và Biển đảo

Tin Việt Nam

Thời Sự

Blog

Thời Sự

Tạp Chí

Bloggers

Nông dân Đồng Tâm đương đầu với cưỡng chế đất
Nông dân Đồng Tâm đương đầu với cưỡng chế đất

TIN, BÀI ĐÁNG CHÚ Ý

PhoneIconSmall.jpg
Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại
Gọi số (712)-832-7163
T-Mobile: 360-398-4204

Tranh chấp Biển Đông

Tư Liệu

42 năm biến cố 30/4/1975

Blog

Xem toàn trang