Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại gia động: vietnamese.rfa.org
Anh Ngô Nhật Đăng (trái) và bạn Nguyễn Đình Hà tại trụ sở Đài Á Châu Tự Do ở Washington DC hôm 23/4/2014.

Giới trẻ trong nỗ lực vận động cho Nhân quyền VN

Diễn đàn Bạn trẻ và Kính Hòa có cuộc gặp gỡ với anh Ngô Nhật Đăng và bạn Nguyễn Đình Hà. Đề tài thảo luận kỳ này xoay quanh sự tham gia của những người trẻ tuổi vào phong trào nhân quyền hiện nay ở Việt Nam.

top video

Blogger Nguyễn Tường Thụy hiện đang trên đường từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để tham dự các sinh hoạt vận động cho một nền báo chí tư do tại Việt Nam.

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog