Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Biểu ngữ đảng được treo mọi nơi, mọi chỗ...

Trả thẻ đảng thực chất là một sự góp ý

Vấn đề đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam công khai từ bỏ tổ chức mà họ phấn đấu để được kết nạp lại làm xôn xao dư luận sau khi trong những ngày cuối tháng 8 này lại có thêm một đảng viên là thành phần trí thức ra thông báo công khai về quyết định đó.

top video

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một tù nhân lương tâm hiện đang phải thụ án tù 12 năm tại Trại giam Thanh Chương, Nghệ An hôm qua gọi điện thoại về gia đình báo là công an vào trại yêu cầu ông viết đơn xin tha tù, nhưng ông từ chối.

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog