Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Sinh viên trung học tham gia biểu tình đòi dân chủ bên ngoài trụ sở của Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 29/9/2014.

Hong Kong gây cảm hứng cho dân chủ Việt Nam?

Cuộc cách mạng đòi dân chủ đang sôi sục ở Hong Kong nhanh chóng truyền cảm hứng cho giới hoạt động ở Việt Nam.

top video

Những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ do thành niên, sinh viên Hong Kong thực hiện sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay. Tin tức ghi nhận được cho thấy số người dân đặc khu ủng hộ cuộc biểu tình đang gia tăng, vì tập thể tham gia là thành phần rất trẻ, được xem là tương lai của Hongkong.

Thời Sự

Tạp Chí

Blog