Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Người Việt Nam tại Đài Loan biểu tình bên ngoài trụ sở công ty Formosa tại Đài Bắc ngày 10 tháng 8 năm 2016.

Kêu gọi ký tên giải quyết thảm họa Formosa

Kêu gọi ký tên vào thỉnh nguyện thư kiến nghị giải quyết thảm họa môi trường Formosa tính đến ngày 27 tháng 3 thu thập được hơn 61 ngàn chữ ký.

Bản tin RFA Việt ngữ 22.02.2017 https://www.youtube.com/embed/GXHEPDkMDs8 https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w https://www.youtube-nocookie.com/embed/live_stream?channel=UCSfL291fDipxp_mbKX5ZZ2w&autoplay=1


-Đề án “Phố Hàng Rong” ở Sài Gòn. -Những giáo hội không theo nhà nước nói bị bách hại. -Kỳ vọng với đại sứ Hollywood.

Tin Việt Nam

Thời Sự

Blog

Thời Sự

Tạp Chí

Bloggers

TIN, BÀI ĐÁNG CHÚ Ý

PhoneIconSmall.jpg
Nghe Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại
Gọi số (641)-552-5011
T-Mobile: 360-398-4204

Tranh chấp Biển Đông

Tư Liệu

Ký ức 40 năm

Blog

Xem toàn trang