Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014

Trao đổi thư tín với thính giả (31.10.2014)

Chia sẻ của Blgger Điếu Cày về việc sẽ thành lập nhóm chuyên làm về truyền thông để cất lên tiếng nói thay cho những người tù đã bị bắt, được khán thính giả đặc biệt quan tâm. Và trang Facebook, kênh Youtube cũng như trang nhà của đài RFA đã trở thành diễn đàn tranh luận trong tuần qua.

top video

Ba cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam vừa bị theo dõi, đánh đập, câu lưu, khám xét và tra tấn, chỉ một tuần sau khi Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống tra tấn.

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog